ธุรกิจก็มีประเภทและหลายขนาด การขอสินเชื่อจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะกับขนาดและประเภทของธุรกิจ

ธนาคารมีสินเชื่อสำหรับธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปยื่นกู้สินเชื่อได้ แต่ธุรกิจก็มีประเภทและหลายขนาด การขอสินเชื่อจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะกับขนาดและประเภทของธุรกิจ และธนาคารก็มีสินเชื่อหลากหลายประเภท ให้ผู้ประกอบการได้ยื่นกู้ ส่วนจะเลือกสินเชื่อแบบไหน เราไปพิจารณากันทีละประเภทกันครับ

1 สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือ OD

ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการควรขอกู้ไว้เป็นทุนสำรอง เพื่อให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่อง และยามที่ต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน ที่ช่วยทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเบิกเงินเท่าไหร่ก็ได้ ที่ไม่เกินวงเงิน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะเงินต้นที่กดออกไปใช้เท่านั้น ส่วนวงเงินกู้ที่ไม่ได้เบิก ธนาคารก็จะยังไม่คิดดอกเบี้ย  โดยสามารถเบิกเกินบัญชีได้ตามวงเงินอนุมัติผ่านการสั่งจ่ายเช็คและต้องมีการเปิดบัญชีกระแสรายวัน

ข้อพิจารณาในการใช้วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือ OD

 • ดอกเบี้ยคิดตามจริงที่นำออกไปใช้ไม่คิดจากวงเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งต่างจากเงินกู้ธรรมดาที่คิดจากวงเงินกู้ทั้งหมด

แต่ดอกเบี้ยสูงกว่าวงเงินกู้ธรรมดา ถ้าควบคุมการเบิกจ่ายให้นำไปใช้ตรงวัตถุประสงค์ก็จะช่วยให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่องได้มากขึ้น ช่วยสร้างเครดิตให้กับธุรกิจด้วย แต่ถ้าผิดนัดชำระ ก็จะต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินกู้ธรรมดา

 • ทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง มีเงินสำรองไว้ใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ ไม่มีสะดุด

2 สินเชื่อบ้านเพื่อธุรกิจ

ซึ่งเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่มีบ้านปลอดภาระ และธุรกิจต้องการยอดผ่อนชำระต่อเดือนไม่สูงมาก ทำให้ไม่ต้องแบกภาระรายเดือน ทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น เนื่องจากสินเชื่อบ้านเป็นการผ่อนระยะยาวและดอกเบี้ยต่ำ จึงทำให้ธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนไม่สูงนัก นิยมใช้สินเชื่อบ้านเพื่อธุรกิจ เพราะจะไม่เกิดปัญหาในการผ่อนชำระแก่ผู้ประกอบการมากนัก

ข้อพิจารณาในการใช้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • ได้วงเงินกู้สูงเพราะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ระยะเวลาผ่อนนาน ยอดผ่อนต่อเดือนน้อย ดอกเบี้ยต่ำ
 • มียอดเงินกู้ขั้นต่ำสูง ซึ่งบางครั้งธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเท่ากับเงินที่กู้ได้ ทำให้ต้องแบกภาระดอกเบี้ย สินเชื่อประเภทนี้จึงไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เงินทุนน้อย
 • ใช้เวลาในการขออนุมัติเงินกู้นาน มีหลายขั้นตอน ไม่ทันใจ หากต้องการเงินด่วน สินเชื่อประเภทนี้ไม่เหมาะ
 • สุ่มเสี่ยงในการสูญเสียที่ดินหากมีการผิดนัดชำระ

3 สินเชื่อแฟกเตอร์ริง

เป็นสินเชื่ออีกตัวหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจ เนื่องจากว่า เป็นสินเชื่อที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น  ที่ผู้ประกอบการมีเงินจำนวนหนึ่งไปจมอยู่กับลูกหนี้การค้า หรือลูกค้าของร้านที่ผู้ประกอบการให้เครดิต ทำให้ผู้ประกอบการรอเครดิตนาน แต่ก็จะได้แน่นอน โดยสินเชื่อแฟกเตอริง ช่วยเปลี่ยนลูกหนี้การค้าให้เป็นกระแสเงินสดอย่างทันใจ โดยธนาคารจ่ายล่วงหน้าให้ ผู้ประกอบการถึง 70-90% ของราคาใบแจ้งหนี้ที่มีเครดิตเทอม ตั้งแต่ 10-120 วัน แล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มในส่วนที่เหลือ ธนาคารถือว่าลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องหาหลักประกันอื่นมาเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคาร เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากสินเชื่อนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องไม่จมทุน

ข้อพิจารณาในการใช้สินเชื่อแฟกเตอรริง

 • ช่วยแก้ปัญหาเงินจมอยู่กับลูกหนี้การค้านาน เพราะธนาคารจะจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการ 70-90%
 • ช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงที่เงินเครดิตจากลูกหนี้การค้า ให้มีเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจได้
 • ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เพราะสามารถใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกันแทนได้
 • ธนาคารอนุมัติสินเชื่อเร็ว
 • มีเงื่อนไขในการอนุมัติ คือ ต้องเป็นนิติบุคคลที่เปิดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และธนาคารจะยอดขายขั้นต่ำที่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร
 • ไม่เหมาะกับผู้ประกอบการหรือธุรกิจรายใหม่ เพราะยังไม่มีความน่าเชื่อถือ

 

4 Marketplace Lending

ถือว่าเป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครการขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ และทำให้ทราบผลอนุมัติเร็ว ซึ่งจะทราบผลภายใน 3 วัน ถือว่าเป็นจุดเด่นของสินเชื่อ Marketplace Lending และที่สำคัญคือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ เมื่อนำไปเทียบกับสินเชื่อจากบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด แต่การที่สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ให้กับผู้ประกอบการ ธนาคารจะดูที่เครดิตของผู้กู้เป็นหลัก สำหรับคนที่ประวัติด้านการเงินดี สินเชื่อ Marketplace Lending เหมาะกับคุณ ซึ่งดอกเบี้ยจะคำนวณตามเครดิตของผู้ขอสินเชื่อ แต่ถ้าขอเพื่อธุรกิจ ธนาคารจะดูเครดิตของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก สำหรับธุรกิจที่จะขอสินเชื่อ Marketplace Lending แนะนำว่า ควรทำประวัติการเงินให้ดี

ข้อพิจารณาในการขอสินเชื่อ Marketplace Lending

 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเกือบเท่าตัว
 • ไม่มีเคาน์เตอร์ หรือ สาขา เพราะเป็นการขอสินเชื่อผ่านออนไลน์ ไม่เหมาะกับผู้ประกอบการที่สะดวกไปขอที่ธนาคารโดยตรง ไม่ชอบขอผ่านออนไลน์

สินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ก็มีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไร ธนาคารก็มีสินเชื่อที่รองรับไว้ให้บริการสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหม่ หรือทำธุรกิจมานาน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ  ผู้ประกอบการเองต้องเลือกสินเชื่อที่เข้ากับสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อจะได้สบายใจ และไม่หนักใจเวลาผ่อนชำระ หากประวัติผ่อนชำระดีก็จะเป็นการสร้างเครดิตให้กับธุรกิจไปในตัวด้วย ส่วนจะใช้บริการสินเชื่อแบบไหนก็ลองเลือกตามใจได้เลย