1. จงใช้ชีวิตในแบบของคุณ

“ช่วงเวลาสั้นนัก อย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าด้วยการทำตามผู้อื่น อย่ายึดติดกับกฎเกณท์ ข้อบังคับ และอย่าปล่อยใจไปตามความคิดของคนอื่น เหนือว่าสิ่งใด ทำตามที่หัวใจคุณเรียกร้องและสัญชาตญาณ”

2. ค้นหาความปรารถนาที่แท้จริงของคุณในเจอ

“หนทางเดียวที่จะสร้างผลงานยิ่งใหญ่ได้ ก็คือรักในสิ่งที่คุณทำ จงสร้างความประทับใจให้ตัวเองมิใช่ผู้อื่น”

3. เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

“กุญแจสำคัญคือความไม่กลัว ทำงานด้วยหัวใจ และจิตวิญญาณแห่งการบรรลุเป้าหมาย

4. สำคัญกว่าทำก่อน

“การเพ่งความสนใจให้กับทุกเรื่องเป็นสิ่งดี แต่นั่นไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จ ควรยึดมั่นบางอย่างก็พอแล้วปล่อยที่เหลือเอาไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปสนใจ”

5. Less is More (น้อยคือมาก)

“เราควรตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและขจัดความยุ่งยาก ด้วยการตั้งคำถามว่า เราจะทำให้มันเรียบง่ายมากขึ้นและแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นได้ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่”

6. อย่าล้มเลิก

“ครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบแห่งความสำเร็จ คือ ความวิริยะอุตสาหะ”

7. ทำทุกอย่างให้เต็มที่

“อีกไม่กี่วันพวกเราก็ตายแล้ว ฉะนั้นอย่าคิดว่าเราได้สูญโอกาสไปแล้วเท่าไหร่ การคิดแบบนี้เหมือนกับดักทางความคิด ให้คิดว่าเราเหลืออยู่แต่ร่างกายและหัวใจ ดังนั้นจงทำทุกอย่างให้เต็มที่”

8. ชีวิตก็เหมือนกับนิทาน, ไม่สำคัญว่ามันยาวแค่ไหน สำคัญที่ว่ามันดีเพียงใด

“คุณภาพและความงามคือเป้าหมายสูงสุด หลายคนไม่คุ้นเคยกับการทำงานที่ต้องใช้ความเป็นเลิศ เพราะไม่ต้องใช้มันบ่อยนัก แต่ความเป็นเลิศคือหัวใจสำคัญที่สุดของการทำงาน”

9. จงทำมันให้ดีที่สุด

“เมื่อเราได้เลือกแล้วว่าจะทำอะไร ดังนั้นจงเชื่อว่าจะออกมาดีคุ้มค่าเหนื่อย

10. คุณค่าของคนอยู่ที่การทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น

“ผมไม่แคร์หรอกว่า จะได้นอนเกิดเงินเป็นล้านอยู่ในหลุมศพ สิ่งสำคัญสำหรับผมคือ การได้ระลึกถึงสิ่งดีงามที่เราได้ทำลงไปก่อนเข้านอน”