ใช้สิทธิประกันสังคมทําฟันใช้ยังไง ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39

ประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกันตนในด้านต่างๆ รวมถึงการรักษาทันตกรรม ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. คุณสมบัติของผู้ประกันตน

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 และ 39 และได้ทำการส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน มีสิทธิ์ใช้บริการทันตกรรมภายใต้ประกันสังคม นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนลาออกจากงาน พวกเขายังคงได้รับความคุ้มครองนี้ต่อไปอีก 6 เดือน

2. สิทธิประกันสังคมทําฟันอะไรได้บ้าง

ประกันสังคมครอบคลุมบริการทันตกรรมหลายประการ ได้แก่:

 • การขูดหินปูน
 • การอุดฟัน
 • การถอนฟัน
 • การผ่าตัดฟันคุด

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ภายในวงเงิน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน

3. สิทธิประกันสังคมทําฟันปลอม

นอกจากบริการข้างต้นแล้ว ประกันสังคมยังให้สิทธิ์ในการเบิกค่าทำฟันปลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

 • ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยมีวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้

4.เช็คสิทธิประกันสังคมทําฟันได้ที่ไหนบ้าง

การตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมสามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้:

 1. เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office – SSO): ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th. บนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและสถานะการเป็นผู้ประกันตน
 2. แอปพลิเคชัน SSO Connect: สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SSO Connect ซึ่งให้บริการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว การชำระเงิน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านมือถือ แอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store หรือ Apple App Store
 3. โทรศัพท์: สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1506 เพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบสิทธิ์
 4. การเยี่ยมชมสำนักงานประกันสังคมท้องถิ่น: ผู้ประกันตนสามารถเยี่ยมชมสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของตนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือโดยตรง
 5. ผ่านทางนายจ้าง: สำหรับผู้ที่มีการจ้างงาน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ประกันสังคมผ่านทางนายจ้างของตน

5. ข้อควรทราบ

การใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการรักษาทันตกรรมนั้นมีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ผู้ประกันตนควรทราบ เช่น จำนวนครั้งในการรับบริการ และวงเงินที่กำหนด

การรักษาทันตกรรมภายใต้ประกันสังคมเป็นสิทธิพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และลดปัญหาสุขภาพที่อาจตามมาในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

กรณีศึกษาใช้สิทธิประกันสังคมทําฟันใช้ยังไง ม.33 และ ม.39

กรณีศึกษาที่ 1: สมชาย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ใช้สิทธิทำฟัน

สมชายเป็นพนักงานบริษัทที่ได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใต้มาตรา 33 วันหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องฟันผุและต้องการการอุดฟัน สมชายจึงตัดสินใจใช้สิทธิ์ประกันสังคมของเขาเพื่อรับการรักษา

เขาไปที่คลินิกทันตกรรมที่รับประกันสังคมและแสดงบัตรประกันสังคมของเขา ทันตแพทย์ตรวจสอบและยืนยันว่าสมชายสามารถใช้สิทธิ์ในการอุดฟันได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน การอุดฟันของเขาเสร็จสิ้นโดยใช้วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน และสมชายไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ภายในวงเงินที่ประกันสังคมครอบคลุม

กรณีศึกษาที่ 2: สมหญิง ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ใช้สิทธิทำฟัน

สมหญิงเป็นผู้ประกันตนภายใต้มาตรา 39 ซึ่งเป็นระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ แต่ยังคงมีการส่งเงินสมทบประกันสังคม สมหญิงมีปัญหาเรื่องฟันคุดที่ทำให้เธอมีอาการปวดและบวม จึงต้องการใช้สิทธิ์ประกันสังคมเพื่อการผ่าตัดฟันคุด

เธอเข้ารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมที่รับประกันสังคม โดยแสดงบัตรประกันสังคมของเธอ ทันตแพทย์ตรวจสอบและยืนยันว่าสมหญิงมีสิทธิ์ในการผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดดำเนินไปอย่างราบรื่น และสมหญิงไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ภายในวงเงินที่ประกันสังคมครอบคลุม

ทั้งสองกรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีประกันสังคม โดยเฉพาะในด้านการรักษาทันตกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และสามารถรักษาสุขภาพช่องปากได้อย่างมีคุณภาพ

สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ออนไลน์ที่นี่เลย