มีเงินก้อน โปะหนี้หรือลงทุนเลือกอะไรก่อนดี

การมีเงินออมสักก้อนในมือสร้างความมั่นใจให้กับเราได้ไม่น้อย แต่คำถามที่ตามมาคือ เราควรนำเงินนั้นไปโปะหนี้หรือนำไปลงทุน? คำตอบไม่ได้ตายตัวและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินและเป้าหมายระยะยาวของเราเอง

การพิจารณาโปะหนี้

หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเป็นภาระทางการเงินที่หนักหน่วง หากเรามีหนี้ประเภทนี้ เช่น หนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยราว 18-20% ต่อปี การโปะหนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปลอดภัยส่วนใหญ่มักจะต่ำกว่าดอกเบี้ยหนี้เหล่านี้

การพิจารณาลงทุน

ในทางกลับกัน หากหนี้ที่เรามีมีดอกเบี้ยต่ำ เช่น หนี้จำนองบ้านที่มีดอกเบี้ย 3-4% ต่อปี การลงทุนอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยเฉพาะถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นหรือกองทุนรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต

กรณีศึกษา: สุดา โปะหนี้หรือลงทุนเลือกอะไรก่อนดี

สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ออนไลน์ที่นี่เลย  

สุดามีเงินออม 100,000 บาท และมีหนี้บัตรเครดิต 50,000 บาท ที่มีดอกเบี้ย 18% ต่อปี และหนี้จำนองบ้าน 500,000 บาท ที่มีดอกเบี้ย 4% ต่อปี หากสุดาเลือกที่จะโปะหนี้บัตรเครดิต สุดาจะประหยัดดอกเบี้ยได้มาก แต่ถ้าเลือกลงทุน สุดาต้องคำนวณหาผลตอบแทนที่คาดหวังได้จากการลงทุนว่าจะสูงกว่าดอกเบี้ยหนี้หรือไม่

การคำนวณการโปะหนี้บัตรเครดิต:

  • หนี้บัตรเครดิต: 50,000 บาท
  • ดอกเบี้ยบัตรเครดิต: 18% ต่อปี

หากสุดาไม่โปะหนี้ ในหนึ่งปี สุดาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงิน: 50,000 x 18% = 9,000 บาท

การคำนวณการลงทุน:

  • เงินลงทุน: 50,000 บาท (หลังจากโปะหนี้บัตรเครดิต)
  • ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน: 7-10% ต่อปี

ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด (ผลตอบแทน 10%): 50,000 x 10% = 5,000 บาท

ในสถานการณ์ที่คาดหวังได้ (ผลตอบแทน 7%): 50,000 x 7% = 3,500 บาท

การเปรียบเทียบ:

  • หากสุดาเลือกโปะหนี้: ประหยัดดอกเบี้ยได้ 9,000 บาทในหนึ่งปี
  • หากสุดาเลือกลงทุน: ได้ผลตอบแทนประมาณ 3,500 ถึง 5,000 บาทในหนึ่งปี

จากการคำนวณข้างต้น สุดาจะเห็นว่าการโปะหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ย 18% จะช่วยให้เธอประหยัดเงินได้มากกว่าการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีผลตอบแทน 7-10% ต่อปี ดังนั้น ในกรณีนี้ การโปะหนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับสุดาในการจัดการเงินของเธอให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด.

ในการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญอย่างการเลือกระหว่างการชำระหนี้หรือการลงทุนด้วยเงินก้อน 100,000 บาท, การวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งจำเป็น เราต้องพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยของหนี้สินและผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน เพื่อหาทางเลือกที่จะเพิ่มมูลค่าเงินของเราให้สูงสุด การคำนวณเปรียบเทียบในกรณีศึกษาของสุดาได้เผยให้เห็นว่าการชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงอาจช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง การเลือกที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระทางการเงิน แต่ยังเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตทางการเงินที่ยั่งยืน.