เริ่มจ่าย 28 พ.ย.66 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: การจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท

รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน และมีวงเงินรวม 56,321.07 ล้านบาท

มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

เงื่อนไขและคุณสมบัติสำหรับการรับเงินช่วยเหลือ

เพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

  1. ต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67
  2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  3. เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 20,000 บาท

การจ่ายเงินจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นรายภูมิภาค แบ่งเป็น 5 รอบ

การประชุมบอร์ดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. ว่า คณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินโครงการนี้

ผลกระทบและความหวัง

การดำเนินโครงการนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวเท่านั้น แต่ยังเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถวางแผนการผลิตและการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

การตอบรับจากชุมชนเกษตรกร

ชุมชนเกษตรกรได้ตอบรับโครงการนี้อย่างดี โดยหลายคนมองว่านี่เป็นการช่วยเหลือที่มีความจำเป็นและถูกต้องตามเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้นทุนการผลิตและความไม่แน่นอนทางสภาพอากาศกำลังเพิ่มขึ้น การได้รับเงินช่วยเหลือนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น

อนาคตของโครงการ

ด้วยการตอบรับที่ดีจากชุมชนเกษตรกรและผลกระทบที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม มีความหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับการสนับสนุนเกษตรกรในอนาคต ไม่เพียงแต่ในภาคการเกษตรข้าวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคการเกษตรอื่นๆ ในประเทศไทยด้วย

โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนเกษตรกรในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตของการเกษตรไทย และเป็นการสร้างความมั่นคงในอาหารและรายได้สำหรับประเทศ การดำเนินโครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวสำหรับประเทศไทย.


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์