เถ้าแก่ใหม่จับมือ tbroker เปิดช่องทางบริการด้านประกันภัย สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน และโอกาสสร้างรายได้เพิ่มสำหรับตัวแทน

tbroker คือใคร

บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มทุนธนชาต  ดำเนินธุรกิจในการชี้ช่องและเป็นคนกลางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิตและเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาทิ เช่น สินเชื่อ รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตประกันวินาศภัยจัดหาหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคล และนิติบุคคล โดยผ่านช่องทางทรัพย์สินในเครือนายหน้า ติดต่อตรงลูกค้า

บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด

 1. มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยทุนธนชาต
 2. มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิต และธุรกิจอื่นๆ
 3. มีทีมงานในการจัดการสินไหมที่เป็นมืออาชีพ (Claim Advisor) เพื่อทำการวิเคราะห์ Risks Improvement ให้กับลูกค้า มีทีมจัดอบรมให้กับนายหน้าภายใต้สังกัด ทั้งการสอบบัตรนายหน้า และการจัดอบรมการต่ออายุบัตร รวมไปถึงหลักสูตร
 4. การอบรมอื่นๆ ที่ให้กับองค์กรภายนอก
 5. มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ (Professional Teams)

โอกาสเข้าถึงบริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงินกับ troker และ พันธมิตร ของผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับตัวแทนนายหน้าที่จะช่วยดูแลคุณเป็นอย่างดีได้ที่นี่

9 เคล็ดลับซื้อประกันภัยรยนต์ราคาถูก ได้บริการดีมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 บมจ.ธนชาตประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 บมจ.วิริยะประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 บมจ.ทิพยประกันภัย

ประกันรถยนต์ประเภท 2+

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บมจ.ธนชาตกันกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บมจ.วิริยะกันกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บมจ.ทิพยประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บมจ.เทเวศประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ บมจ.นำสินกันกันภัย

ประกันรถยนต์ประเภท 3+

 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บมจ.ธนชาตประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บมจ.วิริยะประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บมจ.ทิพยประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บมจ.เทเวศประกันภัย
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ บมจ.นำสินกันกันภัย

การประกันภัยทรัพย์สิน

 • ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันภัยสิทธิการเช่า
 • ประกันภัยการก่อการร้าย
 • ประกันภัยธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ประกันภัยพิทักษ์รักษ์บ้าน

การประกันภัยความรับผิด

 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์
 • ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง
 • ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์
 • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

วิศวกรรม

 • การประกันภัยงานระหว่างก่อสร้าง
 • ประกันภัยติดตั้งเครื่องจักร
 • ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
 • ประกันภัยเครื่องมือในการก่อสร้าง

อุบัติเหตุ และสุขภาพ

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันภัยโรคมะเร็ง
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
 • ประกันอุบัติเหตุ Happy PA for child
 • Sabaijai PA Loan
 • Pacific Cross Health Insurance
 • Viriyah health insurance
 • Happy PA Care In Care

สวัสดิการพนักงาน

 • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันภัยการเดินทางกลุ่ม
 • ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

การขนส่ง

 • ประกันภัยการขนส่งทางทะเล
 • ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
 • ประกันภัยตัวเรือ

ประกันภัย มอเตอร์ไซค์

 • ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ประเภท 3
 • ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ประเภท 2+ 3+

เบ็ดเตล็ด

 • ประกันภัยโจรกรรม
 • ประกันภัยเงินสด
 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

 

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับตัวแทนนายหน้าที่จะช่วยดูแลคุณเป็นอย่างดีได้ที่นี่

9 เคล็ดลับซื้อประกันภัยรยนต์ราคาถูก ได้บริการดีมีประสิทธิภาพ

ประกันชีวิต

สะสมทรัพย์

 • ทีไลฟ์ ประกันชีวิต
 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • กรุงเทพประกันชีวิต
 • ฟิลลิปประกันชีวิต

ตลอดชีพ

 • ทีไลฟ์ ประกันชีวิต
 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • กรุงเทพประกันชีวิต

สุขภาพ

 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • กรุงเทพประกันชีวิต
 • ฟิลลิปประกันชีวิต

โรคร้ายแรง

 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • กรุงเทพประกันชีวิต

สินเชื่อ ธนชาต พลัส

บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-based Financing) มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการให้วงเงินสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมีรูปแบบสินเชื่อทั้งวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan Facility) และเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Facility) ทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคง

แหล่งเงินทุนคราวด์ฟังดิง (Crowdfunding)

อินเวสทรี  investree คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงินที่มีฐานการดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซียน มีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุน และช่วยให้ผู้ขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยช่องทางดิจิตัลในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

สินเชื่อเงินติดล้อ

 • สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง – กระบะ
 • สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
 • สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก
 • สินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย
 • สินเชื่อเพื่อคนมีคอนโด

สินเชื่อ ttb

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน
 • สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์

โอกาสสร้างรายได้ช่องทางที่ 2 ของผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

10 ข้อดีเป็นตัวแทนประกันภัยรถยนต์ Part Time

บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด  เป็นบริษัทนายหน้านิติบุคคล ให้บริการอย่างมืออาชีพ(Professional Broker) และเป็นคนกลางในการจัดหาบริษัทประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยได้รับความคุ้มครองและเงื่อนไขสอดคล้องกับความเสี่ยงภัย  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาทีมงานให้มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนการบริการหลังการขาย โดยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้า (Customer Centric) เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

สมัครเป็นสมาชิกกับ T Broker ได้อะไร

 • ได้รับสิทธิพิเศษทั้งซื้อเองใช้เองและบุคคลในครอบครัว
 • ท่านสมาชิกสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ พรบ. ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยบ้าน ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันชีวิต
 • ต่อยอดทางธุรกิจได้รับรายได้ที่ดี เพียงท่านแนะนำบุคคลอื่นมาสมัครกับ ที โบรคเกอร์

รับสมัครนายหน้าขายประกันภัย

เริ่มต้นธุรกิจง่ายๆขายได้ทันที ให้คุณเป็นเจ้าของประกันภัยแบบครบวงจรโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆมีงานประจำก็สามารถทำได้ เพียงใช้แค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารสร้างรายได้เสริม หรือทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเปิดหน้าร้านขายเองได้ เรามีทีมงานช่วยสอนงานทุกด้านจนเป็นมืออาชีพ จัดบริการอบรมสอบนายหน้าประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต/ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต/อบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย/ประกันชีวิต/อบรมผลิตภัณฑ์ ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิเช่น อบรมเพิ่มทักษะทางด้านการขาย บุคคลิกภาพฯ คุณจะได้ร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพ บริษัทฯมีพันธมิตรทางการค้าชั้นนำมากมายทั้งผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันท่องเที่ยว ประกันสินค้า ประกันทรัพย์สิน ประกันชีวิต และอื่นๆ

คุณสมบัตินายหน้า T Broker

 • ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย/ตัวแทนประกันชีวิต
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันชีวิต
 • ได้รับการศึกษาวิชาประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 • ผ่านการทำแบบทดสอบการเป็นนักขายมืออาชีพ T Broker

สมัครนายหน้ากับ T Broker ได้อะไร

10 ข้อดีเป็นตัวแทนประกันภัยรถยนต์ Part Time

การสมัคร :

 • สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (ครั้งเดียวตลอดชีพ)
 • อาชีพอิสระทำควบคู่งานประกันจำได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านประกันก็ทำได้
 • ไม่บังคับยอด
 • ตำแหน่งปรับขึ้นแล้วขึ้นเลย ไม่ต้องกังวลยอดตก
 • ขายและขยายทีมงานได้ทุกที่ ทั่วประเทศ

ผลประโยชน์ :

 • ซื้อกินซื้อใช้
 • มีค่าคอมมิชชั่น
 • โปรโมชั่นท่องเที่ยวประจำปี
 • โปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน
 • ของพรีเมี่ยม
 • สื่อสนับสนุนการขาย
 • งานเชิดชูเกียรตินักขายดีเด่น (TOP Star Awards)

การสนับสนุน :

 • มีทีมงานสนับสนุน/แนะนำทุกขั้นตอนการทำงาน และ มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิต สินเชื่อ
 • สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทุกวัน
 • อบรมผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • อบรมให้กับนายหน้า ทั้งการสอบใบอนุญาตฯ/การอบรมหลักสูตรต่ออายุฯ/การอบรมหลักสูตรขอรับบัตรฯรวมไปถึงอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 • มีทีมงานในการจัดการสินไหมที่เป็นมืออาชีพ (Claim Advisor)
 • มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สำหรับลูกค้าองค์กร(Corporate Product)
 • สะดวกสบายทำงานผ่าน LINE แอพพลิเคชั่น
 • มีบริการชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่อน 0% 3,6,10 เดือน (**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)