สรุปประกาศผลเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นโครงการของรัฐที่ได้ให้ความช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยมีฐานะยากจนเพื่อช่วยในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในส่วนของค่าสาธารณูปโภคในครัวเรือนและค่าโดยสารรถประจำทาง

ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีเงื่อนไขและคุณสมบัติใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยได้เริ่มลงทะเบียนไประหว่างวันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทำการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็ได้มีประกาศผลและได้ทำการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น และอัปเดตล่าสุดกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้จะทำการเช็คได้วันไหนอย่างไร

ทางกระทรวงการคลังจะได้มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อีกครั้งในเดือนมกราคม 2566 นี้ ซึ่งต้องเตรียมเข้าดูสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอีกรอบซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วหากตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลย

การประกาศผลเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66  ต้องทำอย่างไร

สำหรับคนที่ได้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ที่ได้มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบสุดท้ายเมื่อวัน 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้นปรากฏว่าผลการลงทะเบียนผ่านนั้นก็เรียกได้ว่าน่าพึงพอใจในระดับหนึ่งเพราะนั่นก็ถือว่าได้ลุ้นในรอบสุดท้ายที่จะประกาศผลและจะได้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 อีกครั้งในเดือนมกราคม 2566 นี้

ในการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้จะเป็นการประกาศผลเพื่อให้เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสุดท้ายแล้วของปี ซึ่งหากใครเช็คแล้วปรากฎผลการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไร

กรณีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดีการแห่งรัฐไม่ผ่าน

สำหรับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม 2566 นี้นั้นหากใครเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 แล้วปรากฎว่าไม่ผ่านก็แสดงว่าไม่ได้รับสิทธินั่นเองแต่ก็ยังสามารถที่จะทำการยื่นอุทธรณ์ได้อีกภายในเดือน

กรณีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดีการแห่งรัฐผ่าน

สำหรับใครที่เช็คแล้วปรากฎว่าผ่านก็รอการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 นี้ โดยสามารถที่จะทำการยืนยันตัวตนในการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน หลังจากนั้นก็จะสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 นี้ตามประกาศของกระทรวงการคลังที่จะประกาศให้ทราบต่อไปนั่นเอง

วิธีตรวจสอบและเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 กับหน่วยรับลงทะเบียนใกล้บ้าน

สำหรับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม 2566 นี้ ใครที่ต้องการจะทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านสามารถที่จะตรวจสอบเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 นี้ได้จากหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

สำหรับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบสุดท้ายเดือนมกราคม 2566/2023 นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสิทธิ์ได้จากหน่วยงานที่รับลงทะเบียนในครั้งแรกที่เราได้ไปลงทะเบียนไว้ซึ่งก็จะมีหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 วิธีนี้เหมาะกับคนที่ไม่สะดวกกับการเช็คทางออนไลน์

โดยวิธีนี้เราต้องเดินทางไปยังหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งหลายคนก็คงจะเคยไปเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งหน่วยรับลงทะเบียนที่สามารถจะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 นั้นก็มีธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเช่นกัน

และยังมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา หรือจะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำหรับใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ก็สามารถจะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จากสำนักงานเขตกทม.ได้ทั้ง 50 เขต ส่วนชาวเมืองพัทยาก็จะเช็คได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็จะเช็คได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาใกล้ที่ไหนก็ไปเช็คได้ที่นั่นได้เลย

ตรวจสอบและเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ออนไลน์ง่าย ๆ ด้วยบัตรประชาชน

สรุปเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จ่ายอะไรได้บ้าง

การเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ที่ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเดินทางไปเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หน่วยรับลงทะเบียนนั้นก็คือการเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์

  • https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.go.th หรือ
  • http://welfare.mof.go.th

ซึ่งสามารถเข้าได้ทั้งสองเว็บ ซึ่งวิธีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านเว็บนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการตรวจสอบสิทธิแห่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยซึ่งเป็นโลกแห่งยุคเทคโนโลยีดิจิทัลรัฐบาลจึงได้มีการพัฒนาการทำงานออนไลน์ให้มากขึ้นนั่นเอง

การตรวจเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ก็คือหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในยุคนี้ ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม 2566/2023 นี้ เราก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์โดยเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนเพียงใบเดียว เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักก็สามารถที่จะรู้ได้เลยทันทีว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างง่ายดายนั่นเอง

การเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ควรติดตามการเช็คสิทธิ์นี้ให้พร้อมตลอดเวลา สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ข้อมูลว่า กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทุกวันที่ 1 ของเดือน กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน(ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ดังนี้

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

– วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 66)

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน และ ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน จะโอนเงิน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน จะโอนเงิน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด