เช็คคุณสมบัติ !! เงินเยียวยาเกษตรกรไร่ละ 1000 ปี 66/67

ในยุคที่เศรษฐกิจและสภาพอากาศมีความไม่แน่นอน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและเป็นหัวใจของเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ของประเทศ โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรไทยปี 2566/67 จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินเยียวยานี้ รวมถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา, พื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือ, เงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยา และกำหนดการจ่ายเงิน นอกจากนี้ ยังรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอรับเงินเยียวยา เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่พวกเขาควรได้รับอย่างเต็มที่

ผ่านโครงการนี้ รัฐบาลหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤตและรักษาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรของประเทศไทยในระยะยาว。

คุณสมบัติผู้ได้รับเยียวยา

โครงการเงินเยียวยาเกษตรกรไทยปี 2566/67 มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานี้คือต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีในปีการผลิต 2566/67 และต้องได้ทำการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบที่ 1 ของปีการผลิตดังกล่าว การขึ้นทะเบียนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะยืนยันสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

พื้นที่ได้รับเยียวยา

โครงการนี้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้าหมายเกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน การจ่ายเงินเยียวยาจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เงื่อนไขการได้รับเยียวยา

เงื่อนไขหลักของการได้รับเงินเยียวยาคือเกษตรกรต้องปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ โดยจะได้รับเงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน การจ่ายเงินเยียวยานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว

เงินเข้าวันไหน

การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และจะดำเนินการจ่ายเงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 การจ่ายเงินจะแบ่งออกเป็นหลายงวด โดยเริ่มจากวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และจะครอบคลุมเกษตรกรในหลายภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การตรวจสอบสถานะการโอนเงินสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินเยียวยาเกษตรกรไร่ละ 1000

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ: ก่อนทำการลงทะเบียน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในปีการผลิต 2566/67 และมีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 20 ไร่
 2. เข้าถึงระบบลงทะเบียน: การลงทะเบียนอาจจะทำได้ผ่านทางออนไลน์หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการเกษตร
 3. กรอกข้อมูล: ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตร รวมถึงข้อมูลการปลูกข้าว
 4. ยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารที่จำเป็นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
 5. รอการตรวจสอบและอนุมัติ: หลังจากยื่นเอกสารและข้อมูลแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียน
 6. ติดตามสถานะ: ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและการอนุมัติผ่านระบบออนไลน์หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชน: สำเนาบัตรประชาชนของเกษตรกร
 2. ทะเบียนบ้าน: สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน: หลักฐานการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงสิทธิ์ในที่ดิน
 4. หลักฐานการปลูกข้าว: เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในพื้นที่ดังกล่าว
 5. ข้อมูลบัญชีธนาคาร: สำหรับการโอนเงินเยียวยา

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์