สรุปตารางเงินเดือนข้าราชการ 2566 เงินเข้าวันไหน ดูที่นี่ได้เลย

กรมบัญชีกลาง กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินรับบำนาญ ประจำปี 2566

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

ปฏิทินการจ่าย “เงินเดือนข้าราชการ 2566 ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566

เงินเดือนข้าราชการ 2566

– มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 มกราคม 2566

– กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 กุมภาพันธ์ 2566

– มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 มีนาคม 2566

– เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 เมษายน 2566
– พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 พฤษภาคม 2566

– มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 มิถุนายน 2566

– กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 กรกฎาคม 2566

– สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 สิงหาคม 2566

– กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 กันยายน 2566

– ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ตุลาคม 2566

– พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 27 พฤศจิกายน 2566

– ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ ผู้รับบำนาญ  2566

ผู้รับบำนาญ  2566

– มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 มกราคม 2566

– กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 กุมภาพันธ์ 2566

– มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 มีนาคม 2566

– เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 เมษายน 2566

– พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 พฤษภาคม 2566

– มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 มิถุนายน 2566
– กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 21 กรกฎาคม 2566

– สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 สิงหาคม 2566

– กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 22 กันยายน 2566

– ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 24 ตุลาคม 2566

– พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 พฤศจิกายน 2566

– ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 22 ธันวาคม 2566

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด