เงินดิจิทัล 10000 บาท ใครได้บ้าง : สำรวจนโยบายของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

เงินดิจิทัล 10000 บาท ใครได้บ้าง สำรวจคุณบัติตนเองเบื้องต้นที่นี่

ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 พรรคเพื่อไทยเสนอข้อเสนอ “เงินดิจิทัล” มอบเงินให้ประชาชน 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะยังไม่ได้บังคับใช้ แต่ก็ได้รับความสนใจจากสาธารณชนภายหลังการเลือกตั้งนาย นายเศรษฐา ทวีสิน จากพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

รายละเอียดแง่มุมต่างๆ ของนโยบายเงินดิจิทัล: การนำไปปฏิบัติ คุณสมบัติ ความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนเงินสด และอื่นๆ กรอบนโยบายได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับบัตรประจำตัวประชาชน และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแยกต่างหาก แม้แต่ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้หมายเลขประจำตัว 13 หลักในการเข้าถึงกองทุนได้

การแนะนำเงินดิจิทัล: คืออะไร

Digital Money มาพร้อมกระเป๋าเงินดิจิทัลมูลค่า 10,000 บาท แสดงถึงกลยุทธ์กระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนของพรรคเพื่อไทย นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

เงินดิจิทัล 10000 บาท ใครได้บ้าง

พลเมืองไทยทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และมีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลมูลค่า 10,000 บาท นโยบายนี้อาจเข้าถึงผู้คนประมาณ 50 ล้านคนทั่วประเทศเมื่อนำมาใช้

การใช้เงินดิจิทัล: เงื่อนไขและความเป็นไปได้

เมื่อมีผลใช้แล้ว ผู้รับสามารถใช้จ่าย 10,000 บาท ณ ร้านค้าต่างๆ ในรัศมี 4 กิโลเมตรจากที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ สามารถใช้เงินในการทำธุรกรรมครั้งเดียวหรือค่อยๆ ใช้จ่ายไปเป็นเวลาหกเดือนเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็น เช่น อาหาร น้ำ ยารักษาโรค และเครื่องมือต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้กับรายการที่เกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายหรือการพนันได้

เงินดิจิทัลสามารถแปลงเป็นเงินสดได้หรือไม่?

ปลดหนี้มนุษย์เงินเดือน สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

รายละเอียดขอสินเชื่อ ลงทะเบียนที่นี่

เงินดิจิทัลไม่สามารถถอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากกระเป๋าเงินดิจิทัลได้โดยตรง ธุรกรรมจะเกิดขึ้นผ่านร้านค้าและธุรกิจที่รับการชำระเงินดิจิทัล สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรหัสส่วนตัวในการชำระเงินได้

หมายเหตุสำคัญ: ณ ขณะนี้ นโยบาย Digital Money ของพรรคเพื่อไทยยังคงเป็นข้อเสนอและยังไม่ได้มีการบังคับใช้ ประชาชนควรทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขเบื้องต้นและคุณลักษณะของนโยบายที่เป็นไปได้นี้