ไรเดอร์ วินมอเตอร์ไซต์ เฮ !! ออมสินให้กู้ 100000 บาท ดอกร้อยละ1 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยถึงการทำงานของธนาคารออมสินในการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ต่ำและกำลังพลาดในการเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว ภายใต้แนวคิดที่รัฐบาลมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับกลุ่มเหล่านี้ ดังนี้:

การสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย:

ธนาคารออมสินได้มีการเสนอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย โดยเป็นการให้เงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ทำให้ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้โดยง่ายและราคาเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม โดยมีข้อผ่อนปรนในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อ ไม่ต้องมีหลักประกันและไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ในกรณีที่บริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.) ให้ความช่วยเหลือในการค้ำประกัน

เงื่อนไขสำหรับผู้กู้:ออมสินให้กู้ 100000 บาท ดอกร้อยละ1 ต่อเดือน

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และรวมอายุกับระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี จำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate) และระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินที่ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาในท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้สามารถดำเนินกิจการของตนอย่างมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จในชีวิตอาชีพของตนเองได้อย่างราบรื่นและมั่นคง นายวิทัยรัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ยืนยันว่าธนาคารจะคงทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านการเงินอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของประชาชนทั้งหน้าที่ในชุมชนและทั่วไปของประเทศ ตลอดจนให้โอกาสในการพัฒนาอาชีพและชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ในระยะยาวของอนาคตของเขาเองและครอบครัวของเขาด้วย นี่เป็นสิ่งที่ธนาคารออมสินยั่งยืนและยึดมั่นตลอดเวลาในการรับใช้ประชาชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันสดใส

ธนาคารออมสินได้ออกโปรแกรมสินเชื่อที่ไม่มีขีดจำกัดในจำนวนวงเงินที่ผู้กู้สามารถยืมเงินได้ นี้เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ความเดือดร้อนและความต้องการด่วนจริงๆ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการปล่อยสินเชื่อ ธนาคารออมสินเน้นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการในทันที

สำหรับขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อนั้น ผู้กู้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือมาติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อรับความช่วยเหลือเป็นตนเอง หลักฐานที่จำเป็นสำหรับการยื่นกู้เงินคือ:

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • หลักฐานแสดงรายได้

โดยหลักฐานเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอสินเชื่อ คาดว่าธนาคารจะสามารถอนุมัติเงินกู้ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน เพื่อให้ผู้กู้ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินและความต้องการด่วนของพวกเขา การทำรายการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจในความเร่งด่วนของผู้กู้มากที่สุด ธนาคารออมสินยึดมั่นในการสนับสนุนและบริการลูกค้าเพื่อสร้างความสุขและความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงินของธนาคารออมสินไว้เสมอ การช่วยเหลือในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ธนาคารออมสินยึดมั่นและพยายามให้ผู้กู้เกิดประโยชน์และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์