ออมสินแก้หนี้ครัวเรือน รัฐผลักดันนำร่องตั้ง บริหารสินทรัพย์ (AMC) แก้หนี้

ในช่วงเวลาที่หนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยกำลังเป็นประเด็นสำคัญ มีการเคลื่อนไหวทางนโยบายจากฝ่ายรัฐเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ที่จะช่วยจัดการกับหนี้เสียของครัวเรือน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกร ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 2.7 ล้านรายแล้ว โดยหลังจากนี้ได้ให้นโยบายสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเร่งช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ดี และหนี้เสียทั้งระบบ

รมช.คลัง กล่าวว่า ในฐานะที่กำกับดูแลธนาคารออมสิน ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ออมสิน ช่วยดูแลลูกหนี้ที่ชำระหนี้ดี ต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อให้สามารถผ่อนเท่าเดิมแต่ลดต้นได้มากขึ้น ขณะที่ลูกหนี้เสีย อยากผลักดันให้ทุกสถาบันการเงิน ทั้ง สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) และธนาคารพาณิชย์ เข้ามาช่วยแก้ไข โดยมีแนวคิดให้นำหนี้เสียมารวมไว้ในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งจะดำเนินการคล้ายธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) แต่ครั้งนี้ มีความตั้งใจจะให้ธนาคารออมสินรับเป็นเจ้าภาพ

โดยได้สั่งการให้ธนาคารออมสิน ดำเนินเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) กับกลุ่มลูกหนี้ของธนาคารออมสินก่อน ซึ่งขณะนี้คาดว่าธนาคารอยู่ระหว่างทำแผนการดำเนินการ และจะนำมาเสนอว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

“การแก้ไขปัญหาหนี้เสีย จะต้องไม่คิดถึงในเรื่องของกำไรและขาดทุน ต้องช่วยกันบริหาร เพื่อดำเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนลดลง ในส่วนของแบงก์รัฐ อาจจะมีการโน้มน้าวจูงใจได้ ซึ่งส่วนใหญ่มีการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้หมดแล้ว หากเป็นได้ ก็อยากให้รวมไว้ที่ใดที่หนึ่ง สามารถตัดหนี้เสียได้เลย” นายกฤษฎา กล่าว

ขณะเดียวกัน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน จะเป็นตัวกลางในการรวมหนี้ โดยจะตั้ง AMC เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับลูกหนี้ ทั้งหนี้ปกติและหนี้เสีย โดยจะเริ่มจากลูกหนี้ของธนาคารออมสินก่อน และจากนั้นจะขยายไปยังหนี้จากธนาคารรัฐอื่นๆ

บทวิเคราะห์ข่าว:ออมสินแก้หนี้ครัวเรือน

สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ออนไลน์ที่นี่เลย  

การตั้ง AMC ดูเหมือนจะเป็นก้าวที่สำคัญในการจัดการกับปัญหาหนี้ครัวเรือนในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหนี้เสียที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การที่ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายให้เป็นตัวกลางแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในความสามารถของสถาบันการเงินของรัฐ และยังเป็นการทดสอบสำหรับนโยบายใหม่ที่จะถูกนำไปใช้กับธนาคารรัฐอื่นๆในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญคือการที่ต้องมีการประสานงานและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้แนวทางนี้สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ