จองสิทธิ์ด่วน ! ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี ดอกเบี้ย 2.99% ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท

ธนาคารออมสินเปิดรับการลงทะเบียนสิทธิ์เงินฝากพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี ดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม ปีนี้ครับ

ในวันที่ 1 กันยายน ปี 2566 ธนาคารออมสินได้เริ่มรับการลงทะเบียนสิทธิ์เงินฝากพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.99% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.51% ต่อปี) ซึ่งจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน หลังจากฝากครบ 9 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนตามที่ผู้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยครับ

สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนสิทธิ์เงินฝากพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นคนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี และต้องมีชื่อ-สกุล ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิ์เงินฝากพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี นอกจากนี้ยังต้องมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนฝากเงิน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี” จากธนาคารออมสินเท่านั้นครับ

ที่นี่คือบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี คนละ 1 บัญชีเท่านั้นและไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน และสามารถฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้นในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2566 โดยฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท หากฝากเงินเกิน 1,000,000 บาท หรือเกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ ธนาคารจะถอนเงินเกินไปคืนบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ช่องทางลงทะเบียนออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสิทธิ์เงินฝากพิเศษเพื่อการเกษียณ 9 ปี สามารถทำได้ผ่านช่องทาง 3 ทางคือเว็บไซต์ http://www.gsb.or.th , line Official : GSB Society และ Mobile Banking (MyMo) โดยธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝากตามที่ธนาคารกำหนด

หากมีการลงทะเบียนครบวงเงินรับฝากแล้ว ธนาคารจะยุติการลงทะเบียน และผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน โดยลงทะเบียนจองสิทธิ์ขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท และฝากได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลขเพื่อลงทะเบียนเพียง 1 ครั้งเท่านั้นครับ

ครบวงเงินรับฝากแล้ว ธนาคารจะยุติการลงทะเบียนครับ และผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน โดยลงทะเบียนจองสิทธิ์ขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท และฝากได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลขเพื่อลงทะเบียนเพียง 1 ครั้งเท่านั้นครับ

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์