เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ทีมงานสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai.com ได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดน่าน เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารการค้ามืออาชีพ ทำแบรนด์ในยุค 4.0 และการบริการ ให้กับข้าราชการและผู้นำองค์กรจากจังหวัดสกลนคร ที่เดินทางมาดูงานจังหวัดน่าน และ ลำปาง

เริ่มกิจกรรมการบรรยาด้วยท่าน ปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ขึ้นมาพูดถึง ยุคสมัยที่องค์กรต้องมีการปรับตัว กระบวนการสื่อสารสมัยใหม่ การสร้างการจดจำในยุคที่ผู้คนตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอกันแต่บนโลกออนไลน์ จะทำอย่างไรให้สินค้า บริการ หรือ ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ของดีจังหวัดสกลนคร ได้รับการรู้จักและพูดถึงมากยิ่งขึ้น จะทำอย่างไรให้ผู้คนมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คงไม่ใช่ลำพังเพียงภาครัฐเท่านั้นที่ต้องทำ แต่เป็นหน้าที่ความร่วมมือของผู้คนในจังหวัด บริษัท ร้านค้า หน่วยงานเอกชล ก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันทำ เพื่อที่จะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับจังหวัดสกลนคร ให้คนรู้จักของดีจังหวัดสกลนครมากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น อาจารย์  เกียรติรัตน์ จินดามณี ก็ได้ขึ้นมาบรรยาย พร้อมทำ workshop เล็กน้อยเพื่อให้ผู้นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดสกลนคร ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

หัวใจสำคัญที่อาจารย์ได้บรรยายคือ “แบรนด์ ไม่ใช่เป็นการสร้างที่ทำแล้วจบในครั้งเดียว แต่แบรนด์คือการพัฒนาที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้คนได้มีการจดจำผ่านประสบการณ์ที่เขามี เป็นไปในทิศทางที่เราเป็นผู้กำหนด”

และการสร้างรับรู้ในยุคปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือออนไลน์เข้ามาช่วย จำเป็นที่จะต้องมีการ Transform ธุรกิจให้เป็นดิจิตอล จำเป็นที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าอย่างแท้จริงบนโลกออนไลน์ ว่าจะมีประสบการณ์อะไรบ้าง และหน่วยงานจะต้องเข้าไปเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ได้อย่างไร ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจาก “ผู้นำองค์กร” ที่ต้องเข้าใจภาพรวมและ ต้องมีการ “อบรมเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน” ให้มีความรู้ความเข้าใจเหมือนๆ กัน จึงจะเกิดความพร้อมในการผลักดันพัฒนาแบรนด์ไปในทิศทางที่จังหวัดกำหนดได้

สิ่งที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์คือการที่เราต้อง “สร้างคอนเทนต์” ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีการสร้าง “Storytelling” ให้มีความน่าสนใจตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแต่ละ Generation

ปิดท้ายการบรรยายด้วย อาจารย์ อภิรดี สนธิชัย ได้มาให้ความรู้เรื่อง “หัวใจการบริการ” ทั้งนี้เพราะการสร้างแบรนด์คือการสร้างประสบการณ์ สร้างการจดจำ ดังนั้นแม้เราพยายามทำสินค้าให้ดีมีคุณภาพ มีการทำคอนเทนต์ที่ดีตอบโจทย์ แต่สุดท้ายในกระบวนการบริการ เรากลับไม่ให้ความสำคัญ แทนที่จะช่วยส่งเสริม “ชื่อเสียง” ให้กับแบรด์ จะกลายเป็นว่าเป็นการช่วยจุดพลุ “ชือเสีย”  ให้เกิดขึ้น ยิ่งยุคออนไลน์ด้วยแล้ว ยิ่งดังเป็นพรุ เจ๊งข้ามคืนกันมากมาย มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ตลอด

หัวใจสำคัญของการบริการคือ  “การให้” และ “การรับฟัง” ให้ในสิ่งที่เหมาะสม รับฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ มีการตอบสนองที่เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์และทันเวลา

โดยสรุปการพัฒนาแบรนด์ในยุคปัจจุบันต้องทำควบคู่กัน บนโลกออนไลน์ คือการสร้างคอนเทนต์ที่ดี และการบริการที่ดีบนโลกความเป็นจริง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้า แล้วชื่อเสียงเราก็จะค่อยๆ ได้รับการจดจำและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

บริการอบรมการพัฒนาแบรนด์ให้ดัง ด้วยพลังคอนเทนต์ ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัว