วิเคราะห์เรื่อง “หวยเกษียณ” และทางเลือกการลงทุนสำหรับคนชอบลุ้น

“หวยเกษียณ” หรือ “สลากเกษียณ” เป็นนโยบายใหม่ที่กระทรวงการคลังของประเทศไทยเสนอเพื่อส่งเสริมการออมในกลุ่มประชาชน โดยนโยบายนี้มีจุดเด่นที่ผสมผสานความชอบเสี่ยงโชคของคนไทยเข้ากับการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ มาดูกันว่าแนวคิดนี้ทำงานอย่างไร และวิเคราะห์ทางเลือกการลงทุนอื่นๆ ที่เหมาะกับคนชอบลุ้น

แนวคิดและกลไกของ “หวยเกษียณ”

สลากเกษียณมีลักษณะเป็นสลากดิจิทัลราคาฉบับละ 50 บาท ซึ่งจำหน่ายผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เงินที่ใช้ซื้อสลากจะถูกเก็บไว้เป็นเงินออมและสามารถถอนได้เมื่อผู้ซื้อมีอายุครบ 60 ปี โดยมีการออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลที่ 2 มีมูลค่า 1,000 บาท มีจำนวน 10,000 รางวัลต่อสัปดาห์

นโยบายนี้ใช้เงินงบประมาณประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ สมาชิก กอช. ผู้ประกันตนมาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ รวมประมาณ 20 ล้านคน คาดว่าการดำเนินงานจะสามารถเริ่มได้ในปี 2568 และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนสมาชิกกอช. จากปัจจุบันที่มีประมาณ 3 ล้านคน เป็น 16-17 ล้านคน

เปรียบเทียบ “หวยเกษียณ” กับ การลงทุนอื่นๆ และสลากกินแบ่งรัฐบาล

“หวยเกษียณ” หรือ “สลากเกษียณ” เป็นนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการออมในกลุ่มประชาชน โดยมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังมีทางเลือกการลงทุนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกัน และสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีบทบาทสำคัญในสังคมไทย มาดูกันว่าแต่ละทางเลือกมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

หวยเกษียณ

คุณสมบัติหลัก:

 • ราคา: ใบละ 50 บาท
 • การจำหน่าย: ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • การออกรางวัล: ทุกวันศุกร์ รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัลต่อสัปดาห์
 • การออม: เงินที่ใช้ซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นเงินออมและสามารถถอนได้เมื่อผู้ซื้อมีอายุครบ 60 ปี
 • ความเสี่ยง: ต่ำมาก เพราะมีการรับรองจากรัฐบาล และเงินต้นไม่สูญหาย

สลากกินแบ่งรัฐบาล

คุณสมบัติหลัก:

 • ราคา: ใบละ 80 บาท (ตามราคาทางการ)
 • การจำหน่าย: ผ่านร้านค้าปลีกและออนไลน์
 • การออกรางวัล: ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน รางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ มากมาย
 • การออม: ไม่มีการออม เงินที่ใช้ซื้อจะสูญหายถ้าไม่ถูกรางวัล
 • ความเสี่ยง: สูง เพราะมีโอกาสถูกรางวัลน้อย และเงินต้นสูญหายถ้าไม่ถูกรางวัล

การลงทุนในหุ้น

คุณสมบัติหลัก:

 • การลงทุน: ซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ผลตอบแทน: ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท อาจได้ผลตอบแทนสูงในรูปแบบของกำไรจากราคาหุ้นและเงินปันผล
 • ความเสี่ยง: สูง เพราะราคาหุ้นมีความผันผวน และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน
 • การออม: ไม่มีการออมในรูปแบบเดียวกับหวยเกษียณ แต่เป็นการลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลตลาด

การลงทุนในกองทุนรวม

คุณสมบัติหลัก:

 • การลงทุน: ลงทุนในกองทุนที่มีการจัดการโดยผู้จัดการกองทุน
 • ผลตอบแทน: ขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนและการบริหารจัดการ อาจมีผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากการขายหน่วยลงทุนและเงินปันผล
 • ความเสี่ยง: ปานกลางถึงสูง ขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุน (กองทุนหุ้น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตลาดเงิน)
 • การออม: ไม่มีการออมในรูปแบบเดียวกับหวยเกษียณ แต่เป็นการลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลตลาด

การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี

คุณสมบัติหลัก:

 • การลงทุน: ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum
 • ผลตอบแทน: สูงมากแต่ผันผวน มีโอกาสทำกำไรสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมหาศาล
 • ความเสี่ยง: สูงมาก เพราะตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูงและยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
 • การออม: ไม่มีการออมในรูปแบบเดียวกับหวยเกษียณ แต่เป็นการลงทุนที่ต้องการความเข้าใจและการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

การเปรียบเทียบ

 1. แรงจูงใจและผลตอบแทน:
  • หวยเกษียณ: มีแรงจูงใจในการออมเพราะมีการลุ้นรางวัลและเงินที่ซื้อสลากไม่สูญหาย แต่ถูกรางวัลจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
  • สลากกินแบ่งรัฐบาล: แรงจูงใจหลักคือการลุ้นรางวัลใหญ่ แต่เงินที่ซื้อสลากจะสูญหายถ้าไม่ถูกรางวัล
  • หุ้นและกองทุนรวม: ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ตลาด ผลตอบแทนอาจสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน
  • คริปโตเคอร์เรนซี: มีโอกาสทำกำไรสูงมากแต่มีความผันผวนสูงและเสี่ยงต่อการขาดทุน
 2. ความเสี่ยง:
  • หวยเกษียณ: ความเสี่ยงต่ำมากเพราะมีการรับรองจากรัฐบาล และเงินต้นไม่สูญหาย
  • สลากกินแบ่งรัฐบาล: ความเสี่ยงสูงเพราะโอกาสถูกรางวัลน้อยและเงินที่ซื้อสลากจะสูญหายถ้าไม่ถูกรางวัล
  • หุ้นและกองทุนรวม: ความเสี่ยงปานกลางถึงสูงขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนและการบริหารจัดการ
  • คริปโตเคอร์เรนซี: ความเสี่ยงสูงมากเพราะตลาดมีความผันผวนสูง
 3. การออม:
  • หวยเกษียณ: เป็นการออมที่มีการรับรองจากรัฐบาลและมีการลุ้นรางวัล
  • สลากกินแบ่งรัฐบาล: ไม่มีการออม เงินที่ซื้อสลากจะสูญหายถ้าไม่ถูกรางวัล
  • หุ้นและกองทุนรวม: ไม่มีการออมในรูปแบบเดียวกับหวยเกษียณ แต่เป็นการลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์และติดตามข้อมูลตลาด
  • คริปโตเคอร์เรนซี: ไม่มีการออมในรูปแบบเดียวกับหวยเกษียณ แต่เป็นการลงทุนที่ต้องการความเข้าใจและการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

สรุป

หวยเกษียณเป็นนโยบายที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการออมโดยใช้ความชอบเสี่ยงโชคของคนไทยเป็นแรงจูงใจ และมีความเสี่ยงต่ำเพราะมีการรับรองจากรัฐบาล การลงทุนอื่นๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม และคริปโตเคอร์เรนซี มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน โดยหุ้นและกองทุนรวมมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ส่วนคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูงมากและต้องการการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลมีแรงจูงใจในการลุ้นรางวัลใหญ่แต่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีการออม

แหล่งข้อมูล: