สินเชื่อ sme ไม่มี หลักทรัพย์ การขอสินเชื่อ SME กล้าให้ไม่ใช้หลักประกัน กู้ได้ 10-100 ล้านผ่อนนาน 10 ปี รับเงินภายใน 5 วัน

สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง ค้ำประกันโดย บสย.
สินเชื่อ SME กล้าให้

1.สินเชื่อ sme ไม่มี หลักทรัพย์ สินเชื่อ SME กล้าให้วงเงินสูงสุด 10 ล้าน ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 8 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 5 ปีขึ้นไป (เฉพาะ บจก. และ หจก.)
 • อัตราดอกเบี้ย MRR+6.75%
 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 2.5%
 • คำนวณยอดขายแบบ Vat และ Non Vat

2.สินเชื่อ SME กล้าให้วงเงินสูงสุด 30 ล้าน ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

2.1 วงเงินสูงสุด 30 ล้าน

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 10  ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ยอดขายปีล่าสุด 100 ล้านขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.5%
 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 2.5%
 • คำนวณยอดขายแบบ Vat และ Non Vat

2.2 วงเงินสูงสุด 20 ล้าน

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 10  ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.6 %
 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 2.5%
 • คำนวณยอดขายแบบ Vat และ Non Vat

2.3 สินเชื่อ SME Single Account วงเงินสูงสุด 20 ล้าน

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 3 ปีขึ้นไป (เฉพาะ บจก. และ หจก.)
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2  MRR – 4.5%
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR – 0.6%
 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 2.5%
 • คำนวณยอดขายจาก ภพ.30 เท่านั้น

3.สินเชื่อ SME กล้าให้ 2 เท่า วงเงินสูงสุด 30 ล้าน ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและเงินฝากค้ำประกัน

3.1 วงเงินสูงสุด 30 ล้าน

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 10  ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 3 ปีขึ้นไป เฉพาะ บจก.และ หจก. เท่านั้น
 • หลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.2%
 • หลักทรัพย์เงินฝากอัตราดอกเบี้ย MRR + 0.19%
 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 2.5%

3.2 วงเงินสูงสุด 30 ล้าน

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 10  ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • หลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.2%
 • หลักทรัพย์เงินฝากอัตราดอกเบี้ย MRR + 1.19%
 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 2.5%

4.สินเชื่อ SME กล้าให้ 3 เท่า วงเงินสูงสุด 20 ล้าน ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและเงินฝากค้ำประกัน

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 10  ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 4.7%
 • ค่าธรรมเนียม Front End Fee 2.5%
  สินเชื่อ SME กล้าให้