สรุปเงื่อนไขกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอลกู้ได้ 20,000 ผ่อนนาน 36 เดือน

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล

 1.  ไม่ต้องใช้คนค้ำ
 2. อนุมัติง่าย
 3. ผ่อนนานถึง 24 งวด
 4. ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หลักเกณฑ์การพิจารณากู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล

 • รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของเรายได้และผู้ขอกู้ไม่มีเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นมากกว่า 3 แห่ง
 • กรณีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

วงเงินให้สินเชื่อ

 • ตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อน 10-36 เดือน

ประเภทการผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ย

 • ผ่อนชำระรายเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี คำนวณแบบลดต้นลดดอก

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนอกจากค่างวด

 • ค่าอากรสแตมป์
 • ค่าธรรมเนียม กรณีลูกค้าชำระผ่านตัวแทน
 • ค่าผิดนัดชำระหนี้ กรณีผิดนัดชำระ
 • ค่าทวงถาม กรณีผิดนัดชำระ

ชำระค่างวดที่ไหนได้บ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทยแคปปิตอล

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด