เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านไม่ผ่าน ทำอย่างไร ?

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านมือถือ และเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM
สำหรับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบยอดเงินด้วยการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านมือถือ และเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ได้ดังนี้

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ

  • เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บโดยเข้าไปที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check
  • กรอกเลขบัตรประชาชน และกดตรวจสอบเพื่อ

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ด้วยมือถือ

โทร 02 – 109 – 2345 และกด 3
กดหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วย #
กดรหัส ATM และตามด้วย #

ระบบจะแจ้งยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เราทราบ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM

เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตู้ ATM กรุงไทย
กดรหัสบัตร และเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง?

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) เป็นโครงการใหม่จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2566 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนมีนาคม 2566 โดยแต่ละโครงการจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง? และได้วันที่เท่าไหร่? (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บได้)

  • ในทุกวันที่ 1 ของเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้วงเงิน 400/500 บาท เงินจำนวนนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทาง
  • วันที่ 18 ของเดือน ได้รับสิทธิ์เงินค่าน้ำและค่าไฟ (สามารถถอนเป็นเงินสดได้)
  • วันที่ 22 ของเดือน เป็นเงินเบี้ยสำหรับคนพิการ (สามารถถอนเป็นเงินสด และสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้)
  • สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสมัคร และลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ สามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ www.govwelfare.cgd.go.th. สำหรับติดตามข่าวสาร รวมถึงสามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บได้ด้วย

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยวิธีไหน?

สามารถเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ง่ายๆ เพียงเข้าเว็บไซต์และกรอกเลขบัตร 13 หลัก พร้อมวันเดือนปีเกิด

หากเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ผ่านจะได้เงินวันไหนบ้าง?

การเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านแล้วท่านจะได้รับเงินวันที่ 1 / 18 และ 22 ของทุกเดือน

หากเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?

กรณีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่าน ท่านสามารถดำเนินการง่ายๆ เพียงลงทะเบียนใหม่ หรือรอผลประกาศรอบใหม่

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด