สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง 4 เงินรางวัลที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท

สลากธกส” ธ.ก.ส. เตรียมเปิดรับฝาก สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ฝาก 500 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท เริ่ม 20 มีนาคม 2566 นี้
“สลากธกส” สลาก ออม ทรัพย์ ธ ก ส สลาก ธกส ล่าสุด สลาก ธ ก ส เปิดขาย เมื่อไร ปี 2566 สลาก ธ. ก ส ออนไลน์ สลากธกส 2566 สายออมพร้อมลุ้นโชคเตรียมพร้อม เมื่อทางด้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เตรียมเปิดรับฝาก ‘สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง 4’ เริ่มฝากวันไหน ลุ้นโชคอย่างไร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ซื้อได้แล้ว สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง 4 เงินรางวัลที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท

นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก ‘สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง 4’ จำนวน 200 ล้านหน่วย หน่วยละ 500 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนสามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่อง

และเป็นทางเลือกในการออมเงินสำหรับผู้ที่สนใจฝากเงินประเภทสลากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยและมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัล โดยไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก แบ่งการเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 เปิดรับฝากวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2566 วงเงินรับฝาก 70,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรลูกค้าและผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566
ช่วงที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 30,000 ล้านบาท

โดยฝากผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile plus ครั้งละ 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อวัน ต่อราย และ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ทั่วประเทศ ครั้งละไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อวัน ต่อราย พิเศษ ! สำหรับเกษตรกรลูกค้าและลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ที่สลากครบกำหนด ไถ่ถอน และเป็นผู้ใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus สามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลาก ธ.ก.ส. ได้ ก่อนใคร ผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th ในวันที่ 13 – 18 มีนาคม 2566

โดยธนาคารจะทำการแจ้งเตือนการหักเงินฝากล่วงหน้าในวันที่ 19 มีนาคม 2566 และฝากสลากในวันที่ 20 มีนาคม 2566 กรณีต้องการฝากสลาก ณ ธ.ก.ส. สาขา สามารถติดต่อจองและฝากเงินเข้าบัญชีได้ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2566 โดยวงเงินการรับฝากสลากลูกค้าเกษตรกร สูงสุดรายละไม่เกิน 500,000 บาท และสำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 เดิม สามารถจองฝากสลากได้สูงสุดไม่เกินวงเงินรับฝากสลากเดิม แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 มีอายุการรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ย หน่วยละ 5 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.333 ต่อปี และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 36 ครั้ง ในทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคมของทุกปี ประกอบด้วย

รางวัล สลากออมทรัพย์ทวีสินชุดเกษตรมั่นคง 4

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด จำนวน 19 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 60 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 200 รางวัล รางวัลละ 12,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวน 400 รางวัล รางวัลละ 9,000 บาท
รางวัลที่ 5 จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 20,000 รางวัล รางวัลละ 250 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว จำนวน 400,000 รางวัล รางวัลละ 150 บาท
รวมรางวัลต่องวดสูงสุดทั้งสิ้น 422,680 รางวัล วงเงินรวม 107,700,000 บาทต่อเดือน

ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 เมษายน 2566 ในกรณีถอนสลากคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และหากฝากไม่ครบ 3 เดือน จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 10 บาทต่อหน่วย โดยดอกเบี้ยในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส.ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลากออมทรัพย์ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page ‘ธกส BAAC Thailand’ Youtube Channel ‘BAAC Thailand’ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555