อยากรวยทำไง? 5 คำแนะนำมุมคิดคนอยากรวยจาก คุณ วิกรม กรมดิษฐ์

ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย การเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจชื่อดังและผู้ก่อตั้งบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาค เป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่น่าทึ่ง ด้วยประสบการณ์ในวงการธุรกิจมากมาย

คุณวิกรมได้สร้างชื่อเสียงจากการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และการบริหารที่เหนือชั้น ในบทความนี้ เราจะสำรวจและขยายความเกี่ยวกับหลักการและวิธีการที่เขาใช้ในการสร้างและรักษาความมั่งคั่ง ผ่านคำแนะนำที่มีค่าห้าประการ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการสร้างความมั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน

บทความนี้จะขยายความแต่ละข้อแนะนำพร้อมด้วยตัวอย่างการปฏิบัติของคุณวิกรมเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าหลักการเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานของตนเองได้อย่างไร.

1.เริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี

การเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดีเป็นหลักการที่คุณวิกรม กรมดิษฐ์ให้ความสำคัญอย่างมากในการสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิต นี่คือการขยายความพร้อมด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง:

ความสำคัญของสุขภาพที่ดี

 • การดูแลสุขภาพร่างกาย: คุณวิกรมเชื่อว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการกินอาหารที่มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ
 • การดูแลสุขภาพจิต: การมีสุขภาพจิตที่ดีเท่ากับการมีความคิดที่ชัดเจนและสมาธิที่ดี การฝึกสมาธิหรือการทำสมาธิเป็นวิธีหนึ่งที่คุณวิกรมใช้เพื่อรักษาสุขภาพจิต

ตัวอย่างการปฏิบัติของคุณวิกรม

 • กิจวัตรประจำวัน: คุณวิกรมอาจมีกิจวัตรประจำวันที่รวมถึงการออกกำลังกายในตอนเช้า เช่น การวิ่งหรือโยคะ เพื่อเริ่มต้นวันด้วยร่างกายที่กระปรี้กระเปร่าและจิตใจที่สดชื่น
 • การเลือกอาหาร: การเลือกอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือไขมันทรานส์ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพ
 • การพักผ่อน: คุณวิกรมอาจให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

การดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณวิกรมมีพลังและสมาธิในการทำงาน แต่ยังช่วยให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพและยืนยาว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาความมั่งคั่งในระยะยาว.

ข้อ 2: การศึกษาที่มีคุณภาพ

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก โดยเขาเชื่อว่าการศึกษาไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการ แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ

 • การสร้างฐานความรู้: การศึกษาที่ดีช่วยให้บุคคลมีฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในชีวิตและการทำงาน
 • การพัฒนาทักษะ: นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว การศึกษายังช่วยในการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร, การวิเคราะห์, และการแก้ปัญหา

ตัวอย่างการปฏิบัติของคุณวิกรม

 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต: คุณวิกรมอาจมีนิสัยในการอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ, นวัตกรรม, หรือการพัฒนาตนเอง
 • การเข้าร่วมสัมมนาและการอบรม: เขาอาจเข้าร่วมสัมมนาหรือการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการพัฒนาตนเอง
 • การแบ่งปันความรู้: นอกจากการเรียนรู้แล้ว คุณวิกรมอาจมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่น ผ่านการเขียนหนังสือ, การบรรยาย, หรือการเป็นวิทยากร

การศึกษาที่มีคุณภาพจึงไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์, การเรียนรู้จากผู้อื่น, และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณวิกรมให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.

ข้อ 3: Know How และการต่อยอด

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ให้ความสำคัญกับการมี ‘Know How’ หรือความรู้และทักษะเฉพาะทาง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จและสร้างความมั่งคั่ง

ความสำคัญของ Know How และการต่อยอด

 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: การมีความรู้และทักษะเฉพาะทางช่วยให้บุคคลสามารถเป็นผู้นำในสาขานั้นๆ และสร้างความแตกต่างจากคนอื่น
 • การนำความรู้ไปใช้: การมีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องสามารถนำความรู้นั้นไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริง

ตัวอย่างการปฏิบัติของคุณวิกรม

 • การพัฒนาทักษะในด้านธุรกิจ: คุณวิกรมอาจมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการบริษัทของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การนำเสนอและการสื่อสาร: การมีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสารที่ดีช่วยให้เขาสามารถแบ่งปันความคิดและแนวทางของเขาไปยังทีมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การต่อยอดความคิด: คุณวิกรมอาจใช้ความรู้และประสบการณ์ของเขาในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

การมี ‘Know How’ และการสามารถต่อยอดความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่คุณวิกรมให้ความสำคัญ และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจ.

ข้อ 4: การลงทุนอย่างมีเป้าหมาย

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย เขาเชื่อว่าการลงทุนที่ดีควรเป็นการลงทุนที่มีการวางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

ความสำคัญของการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย

 • การกำหนดเป้าหมาย: การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลงทุนช่วยให้สามารถวางแผนและประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังได้
 • การวิเคราะห์และการเลือกลงทุน: การลงทุนควรทำหลังจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยง, ศักยภาพในการเติบโต, และความเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน

ตัวอย่างการปฏิบัติของคุณวิกรม

 • การลงทุนในธุรกิจ: คุณวิกรมอาจลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค
 • การลงทุนในตลาดหุ้น: เขาอาจเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการจัดการที่ดีและมีแผนการเติบโตที่ชัดเจน
 • การกระจายความเสี่ยง: การกระจายการลงทุนในหลายๆ สินทรัพย์ เช่น หุ้น, พันธบัตร, ทองคำ, หรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

การลงทุนอย่างมีเป้าหมายเป็นกลยุทธ์ที่คุณวิกรมใช้เพื่อสร้างและรักษาความมั่งคั่งของเขา โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนที่มีการวางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้เขาสามารถเติบโตทางการเงินได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง.

ข้อ 5: การเลือกสินทรัพย์เพื่อเสริมความมั่งคั่ง

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ให้ความสำคัญกับการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความมั่งคั่ง โดยเขาเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

ความสำคัญของการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสม

 • การเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ: การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยให้สามารถรักษาความมั่งคั่งได้ในระยะยาว
 • การพิจารณาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ: การลงทุนควรพิจารณาถึงเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคที่ลงทุน

ตัวอย่างการปฏิบัติของคุณวิกรม

 • การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์: คุณวิกรมอาจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
 • การลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ: เขาอาจเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีฐานการเงินที่แข็งแกร่งและมีประวัติการจ่ายปันผลที่ดี
 • การลงทุนในทองคำหรือพันธบัตร: การลงทุนในทองคำหรือพันธบัตรเป็นวิธีหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงและรักษาความมั่งคั่งในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน

การเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความมั่งคั่งเป็นกลยุทธ์ที่คุณวิกรมใช้เพื่อสร้างและรักษาความมั่งคั่งของเขา โดยเน้นที่การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ซึ่งช่วยให้เขาสามารถรักษาและเพิ่มความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน.

ผ่านบทความนี้ เราได้สำรวจและขยายความเกี่ยวกับหลักการและวิธีการที่คุณวิกรม กรมดิษฐ์, นักธุรกิจชื่อดังและผู้ก่อตั้งบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน, ใช้ในการสร้างและรักษาความมั่งคั่งของเขา ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ, การศึกษาที่มีคุณภาพ, การมี ‘Know How’ และการต่อยอด, การลงทุนอย่างมีเป้าหมาย, ไปจนถึงการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมเพื่อเสริมความมั่งคั่ง หลักการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแนวทางในการสร้างความมั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน

หากคุณต้องการนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตและการทำงานของคุณเอง และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจากคุณวิกรม กรมดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจคนอื่นๆ เราขอเชิญชวนคุณเข้าร่วมโครงการ “Biz Bootup Camp 2024” โครงการนี้จะเป็นเวทีที่คุณจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำธุรกิจและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและเครื่องมือที่จำเป็นในการเติบโตทางธุรกิจของคุณ สมัครเข้าร่วมวันนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต!

เข้าร่วมกับเราใน Biz Boots Up Camp 2024 และเปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของคุณ. ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและจองที่นั่งของคุณในโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงเกมธุรกิจของคุณ!

ต้องการที่ปรึกษาธุรกิจ ติดต่อ 090-965-5161