ลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรเตรียมเฮ !! ลุ้นพักหนี้กว่า 100000 ราย

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยแผนการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย จำนวนประมาณ 100,000 ราย โดยมูลค่าหนี้รวมอยู่ในช่วง 40,000-50,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มเอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprises, SMEs) ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างมาก โดยคณะทำงานที่นำขึ้นด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เป็นประธานพิจารณาการพักหนี้นี้ จะพิจารณาให้พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เกษตรกรให้เหมือนกับนโยบายที่เป็นมาและใช้กับลูกหนี้ของธนาคาร ธ.ก.ส. ที่มียอดหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท

การเริ่มต้นของแผนการพักหนี้นี้ได้มีกระบวนการที่มุ่งเน้นการสำรวจสถานะของเกษตรกรที่เป็นหนี้ในสหกรณ์การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับคณะทำงานในการกำหนดมาตรการพักหนี้เกษตรกร ซึ่งหลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่รวบรวมไปยังคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการในการพักหนี้เกษตรกร โดยก่อนที่มาที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติการพักหนี้ เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรจะต้องเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์ที่เป็นเดียวกับ เกษตรกรรายย่อยลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. ที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท โดยการพักหนี้นี้จะเกี่ยวข้องกับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ

ลูกหนี้สหกรณ์รายใหญ่คือหนี้สินครู

สำหรับหนี้สินในสหกรณ์ที่มีมูลค่าใหญ่ คือหนี้สินครูที่มีในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ จำนวนรวมถึง 924,954 คน และมีหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์รวมถึง 990,000 ล้านบาท โดยค่าเฉลี่ยของหนี้สินต่อคนคือ 970,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้มีการทำกาารักษาปัญหาหนี้สินของสมาชิกครูในปี 2564-2565 โดยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.05-1% หรือเฉลี่ยร้อยละ 0.30 บาท ซึ่งมีครูที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้รวมถึง 463,072 ราย ซึ่งทำให้สมาชิกครูประหยัดเงินจำนวนมากถึง 2,256 ล้านบาท และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกโดยรวม 12,303 ราย ในมูลค่ารวมถึง 10,400 ล้านบาท รวมถึงการรวมหนี้จากสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 26,141 ราย และมูลค่ารวมถึง 27,540 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจำนวนทั้งหมด 116 แห่ง ซึ่งมีสินทรัพย์รวมอยู่ในขีดสูงถึง 1 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่ของสินทรัพย์นี้มาจากการให้สินบุคคลกู้เงินโดยเฉพาะ และในระหว่างปี 2563-2565 มีการเพิ่มอัตราเงินให้กู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 4% ต่อปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงพึ่งพาหลักการที่แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากสมาชิกเพียง 74% และมีการกู้ยืมเงินจากภายนอกเพื่อเสริมเงินทุนในสหกรณ์ของพวกเขา

แผนการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกหนี้ สหกรณ์การเกษตรนี้เป็นการทำงานที่มีความสำคัญสำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและการเงินมีความยุ่งยากเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การพักหนี้นี้จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs สามารถก้าวไปข้างหน้าและเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นใจ และเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์