สินเชื่อบุคคลซิตี้ เหมาะสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อการใช้จ่ายส่วนตัว

เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน การกู้ยืมเงินแบบไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะกับวัตถุประสงค์ที่สุด หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอสามารถรับเงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามความเหมาะสม อนุมัติให้กับบุคคลทั่วไปผู้ซึ่งมีรายได้มั่นคง โดยจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อนั้นจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน การกู้เงินลักษณะนี้ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลโดยพิจารณาจาก ตำแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือน ประวัติทางการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินคืน ในส่วนของ Citibank Personal Loan มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นมาดูกัน

สินเชื่อบุคคลซิตี้นี้เหมาะสำหรับใคร

ซิตี้ “Citi” ( ซิตี้) เป็นบริการธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินในกลุ่มของซิตี้ (Citi) ประเทศไทย

 • เหมาะสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อการใช้จ่ายส่วนตัว

เป็นเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ สามารถใช้ในยามจำเป็น และภาวะฉุกเฉินแบบไม่มีหลักประกัน (Unsecured Personal Loan) ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ  ซึ่งการขอสินเชื่อในอดีตนั้น มีความไม่สะดวกอย่างมากในเรื่องเอกสาร แต่การขอสินเชื่อในปัจจุบันนั้น สามารถทำได้ในช่องทางออนไลน์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ และอนุมัติรวดเร็ว โดยมุ่งเสนอให้บริการกลุ่มลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ โดยสาขาของซิตี้ จะตั้งอยู่ในจุดสำคัญๆในชุมชน

สินเชื่อบุคคลซิตี้มีบริการโอนยอดหนี้ (Debt Consolidation) เพื่อโอนยอดค้างชำระบัตรเครดิตอื่นๆด้วยสินเชื่อจากซิตี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสุดพิเศษ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระยอดค้างจ่ายต่อเดือน และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

สิทธิพิเศษที่ได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน” เปรียบเสมือนมีเงินสดพร้อมใช้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • นำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

** สมัครขอสินเชื่อบุคคลซิตี้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 61จะได้รับโปรโมชั่นส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 3% **

 • สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะได้รับอัตราพิเศษนี้เช่นกัน
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)อัตราปกติอัตราพิเศษ
150,000 – 199,99923.99%20.99%
200,000 – 399,99921.99%18.99%
400,000 – 699,99917.99%15.99%
700,000 – 999,99917.99%14.99%
1,000,000 – 1,299,99915.99%14.99%
1,300,000 – 1,500,00015.99%13.99%

 

 • สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
รายได้ต่อเดือน (บาท)อัตราดอกเบี้ย
20,000 – 29,99925.99 – 27.99%
30,000 – 39,99923.99 – 27.99%
40,000 – 49,99921.99 – 25.99%
50,000 – 59,99920.99 – 23.99%
60,000 – 79,99918.99 – 21.99%
80,000 – 199,99917.99 – 21.99%
200,000 ขึ้นไป15.99 – 21.99%

 

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • สำหรับพนักงานบริษัท มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี

 

เพิ่มเติมในส่วนของเงื่อนไขโปรแกรมสินเชื่อบุคคลซิตี้อัตราพิเศษ

 • สงวนสิทธิ์การให้อัตราพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น และ ลูกค้าต้องมีรายได้ต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท โดยต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
 • ลูกค้าต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ยังคงสถานะปกติ และยังไม่หมดอายุ
 • ลูกค้าจะต้องผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดจึงจะเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ได้

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

การกู้ยืมแต่ละแบบต่างก็มีจุดดีต่างกันไปตามภาวะการเงินของผู้ขอกู้ การที่อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ เนื่องจากว่าธนาคารให้กู้ยืมเงินดยที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งธนาคารก็ต้องรับความเสี่ยงในการไม่ได้รับเงินคืนที่จะกลายเป็นหนี้เสีย เพราะมีลูกหนี้หลายรายที่ไม่ยอมระเงินตามกำหนด ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงสูงกว่าการกู้เงินโดยทั่วไปที่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนั่นเอง

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและกระบวนการต่างๆเป็นไปตามที่กฎหมายระบุ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่ต้องเป็นกังวลกับดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินจริง หรือการถูกติดตามทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย

การเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะได้เปรียบกว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิต ตรงที่สามารถกำหนดจำนวนเงินในการชำระเงินรายเดือนและระยะเวลาในการชำระคืนได้  แม้จะดูเหมือนว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลจะสูงกว่าก็ตาม อย่างน้อยก็ทำให้สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะหมดหนี้ตอนไหน เป็นการช่วยประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืม รวมถึงการวางแผนสำหรับการใช้เงินในส่วนอื่นๆได้อีกด้วย