รวมหนี้เป็นก้อนเดียวธนาคารไหนดี

รวมหนี้เป็นก้อนเดียวธนาคารไหนดี

ลงทะเบียนรวมหนี้เป็นก้อนเดียว คลิ๊กที่นี่

การมีหนี้จากหลายแหล่งนอกจากจะทำให้คุณต้องเผชิญหน้ากับยอดหนี้จำนวนมาก คุณยังต้องเผชิญหน้ากับอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นอีกเช่นกัน เพราะหนี้แต่ละก้อนก็มีอัตราดอกเบี้ยเป็นของตนเอง การมีหนี้หลายแหล่งจึงไม่เป็นผลดีต่อความตั้งใจปลดหนี้สินของคุณเลยครับ

ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณปลดหนี้สินเหล่านี้ได้ก็คือการรวมหนี้สินที่มีทั้งหมดเข้าไว้เป็นก้อนเดียว เพราะวิธีการนี้จะทำให้คุณมีอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหลายทาง หลายแห่ง การรวมหนี้ เป็นก้อนเดียวคุณยังจะได้ประโยชน์จากการคำนวณอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ลดลงจากอัตราเดิมซึ่งจะช่วยให้คุณปลดหนี้สินที่มีทั้งหมดได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อรวมหนี้

ลงทะเบียนรวมหนี้เป็นก้อนเดียว คลิ๊กที่นี่

พนังงานประจำ

 • อายุ 21-60 ปี
 • รายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว / ธุรกิจส่วนตัว

 • อายุ 21-60 ปี
 • รายได้เฉลี่ยประจำ 100,000 บาทขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อรวมหนี้

พนังงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำเนารายการบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว / ธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือสำเนานิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี หรือหลักฐานประกอบการธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)

 

รวมหนี้เป็นก้อนเดียวธนาคารไหนดี พิจารณาเงื่อนไขจะช่วยให้ลูกหนี้สามารถปลดหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ง่ายและได้ไวขึ้น เพราะจะไปช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยให้ลดลงและทำให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น แต่นอกจากการรวมยอดหนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทางลูกหนี้ควรจะต้องมีก็คือการสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะสิ่งนี้จะเป็นภูมิต้านทานที่สำคัญที่จะไม่ทำให้คุณต้องหวนกลับมาเป็นหนี้ได้อีกตลอดไป

ลงทะเบียนรวมหนี้เป็นก้อนเดียว คลิ๊กที่นี่