มีงบ 5000 ลงทุนอะไรดี 10 ธุรกิจที่ทำได้ด้วยงบไม่เกิน 5000 บาท

เคล็ดลับสร้างแบรนด์ให้ Sexy

สั่งซื้อหนังสือที่นี่

การลงทุนในธุรกิจเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด เรามาพิจารณา มีงบ 5000 ลงทุนอะไรดี  กับคำแนะนำ 10 ธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นด้วยงบไม่เกิน 5000 บาทและศึกษาวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ของแต่ละธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การตลาดและสร้างความแตกต่างเพื่อประสบความสำเร็จ

1.บริการทำเครื่องหมายจราจรรถยนต์

ต้นทุน: ป้ายทะเบียน, สติกเกอร์, เครื่องมือพื้นฐาน

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ต้นทุนต่ำ, ตลาดกว้าง
 • ข้อเสีย: การแข่งขันรุนแรง
 • โอกาส: ความต้องการเพิ่มตลาด, การสร้างพาร์ทเนอร์กับอู่รถ
 • อุปสรรค: การระบาดของเทคโนโลยีอื่น ๆ

กลยุทธ์:

 • การตลาด: โฆษณาบนสื่อสังคม, สร้างบล็อกออนไลน์
 • สร้างความแตกต่าง: บริการล้างรถฟรี, การบรรจุสินค้าสวยงาม
 • ราคาขาย: ราคาเบาๆในระดับเฉพาะตลาดท้องถิ่น

2.บริการทำป้ายอคีลิค

ต้นทุน: อุปกรณ์พื้นฐาน

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดเป้าหมายกว้างขวาง, ต้นทุนต่ำ
 • ข้อเสีย: การสร้างความรู้จักยังน้อย
 • โอกาส: ความต้องการสำหรับป้ายอคีลิคสวยงาม
 • อุปสรรค: การแข่งขันจากผู้อื่น

กลยุทธ์:

 • การตลาด: สร้างเว็บไซต์และโฆษณาออนไลน์
 • สร้างความแตกต่าง: ออกแบบป้ายอคีลิคที่สวยงามและสร้างสรรค์
 • ราคาขาย: ราคาเบาๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย

3.บริการทำป้ายร้านอาหาร

ต้นทุน: วัสดุทำป้าย, อุปกรณ์ทาสี

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดท้องถิ่น, ความต้องการสำหรับป้ายร้านอาหาร
 • ข้อเสีย: การแข่งขันจากผู้อื่น
 • โอกาส: การสร้างความรู้จักและความเชื่อมโยงกับเจ้าของร้านอาหาร
 • อุปสรรค: การสร้างความแตกต่างในการออกแบบ

กลยุทธ์:

 • การตลาด: โฆษณาบนสื่อสังคม, ทำความรู้จักกับร้านอาหารในย่านใกล้เคียง
 • สร้างความแตกต่าง: ออกแบบป้ายที่สวยงามและเด่นชัด
 • ราคาขาย: ราคาเบาๆ ที่เข้าถึงร้านอาหารขนาดเล็ก

4.บริการตกแต่งห้องพัก

ต้นทุน: เครื่องมือและวัสดุพื้นฐาน

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดกว้างขวางในระหว่างรายการออนไลน์, ความต้องการสำหรับการตกแต่งห้องพัก
 • ข้อเสีย: การแข่งขันจากนักตกแต่งอื่น
 • โอกาส: ความต้องการการตกแต่งห้องพักในช่วงปรับปรุงที่เพิ่มขึ้น
 • อุปสรรค: การสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

กลยุทธ์:

 • การตลาด: สร้างผลงานและโฆษณาบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • สร้างความแตกต่าง: ออกแบบการตัดแต่งที่สร้างสรรค์และทันสมัย
 • ราคาขาย: กำหนดราคาตามขอบเขตงบประมาณของลูกค้า

5.บริการจัดงานเลี้ยง

ต้นทุน: การจัดการองค์กรงานเลี้ยง

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดกว้างขวาง, ความต้องการสำหรับบริการจัดงานเลี้ยง
 • ข้อเสีย: การแข่งขันจากบริการอื่น ๆ
 • โอกาส: ความต้องการจัดงานเลี้ยงในโรงงาน, องค์กร และสถานที่ต่าง ๆ
 • อุปสรรค: การสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

กลยุทธ์:

 • การตลาด: สร้างความรู้จักผ่านการโฆษณา, รวมถึงการแนะนำจากลูกค้าเดิม
 • สร้างความแตกต่าง: ให้บริการที่ปรับตามความต้องการของลูกค้า
 • ราคาขาย: กำหนดราคาตามขอบเขตงบประมาณของลูกค้า

6.บริการซักรีด

ต้นทุน: เครื่องซักรีดพื้นฐาน

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดกว้างขวางในท้องถิ่น, ความต้องการสำหรับบริการซักรีด
 • ข้อเสีย: การแข่งขันจากร้านซักรีดอื่น ๆ
 • โอกาส: ความต้องการการซักรีดที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีคนเรียนหรือทำงานจากท้องถิ่น
 • อุปสรรค: การสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

กลยุทธ์:

 • การตลาด: โฆษณาบนสื่อสังคม, ส่วนลดสำหรับลูกค้าเดิม
 • สร้างความแตกต่าง: บริการรับ-ส่งเสื้อผ้าแบบมีคุณภาพ
 • ราคาขาย: ราคาเบาๆ และส่วนลดสำหรับลูกค้าเดิม

7.การสอนภาษาออนไลน์

เคล็ดลับสร้างแบรนด์ให้ Sexy

สั่งซื้อหนังสือที่นี่

ต้นทุน: เวลาและความรู้ในการสอน

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดกว้างขวางในสถานการณ์การเรียนรู้ออนไลน์, ความต้องการสำหรับการเรียนรู้ภาษา
 • ข้อเสีย: การแข่งขันจากผู้สอนอื่น ๆ
 • โอกาส: ความต้องการการศึกษาออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
 • อุปสรรค: การสร้างความไว้วางใจจากผู้เรียน

กลยุทธ์:

 • การตลาด: สร้างโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มการสอนออนไลน์, การโฆษณาบนเว็บไซต์การสอน
 • สร้างความแตกต่าง: การสอนที่ปรับตามระดับความรู้ของนักเรียน
 • ราคาขาย: กำหนดราคาตามระดับความต้องการของลูกค้า

8.บริการทำบุญจากบ้าน

ต้นทุน: เครื่องมือเล็ก ๆ, วัสดุในการทำบุญ

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดกว้างขวางในงานทำบุญและพิธีกรรมทางศาสนา, ความต้องการในการทำบุญจากบ้าน
 • ข้อเสีย: การแข่งขันจากผู้อื่นที่ทำงานในงานเดียวกัน
 • โอกาส: ความต้องการในการทำบุญจากบ้านที่เพิ่มขึ้นในวันพิเศษ
 • อุปสรรค: การสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

กลยุทธ์:

 • การตลาด: การโฆษณาบนชุมชนท้องถิ่นและในสื่อสังคม
 • สร้างความแตกต่าง: การบริการที่เน้นความเป็นศาสนาและความศรัทธา
 • ราคาขาย: กำหนดราคาตามระดับความสามารถของลูกค้า

9.การปลูกผักอินทรีย์ในบ้าน

ต้นทุน: พืชเมล็ดพันธุ์และดิน อุปกรณ์เล็ก ๆ

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ความต้องการสำหรับผักอินทรีย์, ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก
 • ข้อเสีย: ความต้องการการดูแลและการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก
 • โอกาส: การเติบโตของความสนใจในการปลูกผักอินทรีย์
 • อุปสรรค: ความต้องการในการดูแลและความรู้ที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์:

 • การตลาด: การแชร์ความรู้และประสบการณ์ในการปลูกผักอินทรีย์ผ่านช่องทางออนไลน์
 • สร้างความแตกต่าง: การปลูกผักที่ยากและสุขใจที่สำหรับผู้ปลูก
 • ราคาขาย: ราคาที่ถูกและเป็นกันเอง

10.การให้บริการออนไลน์ในด้านคอนเทนต์

ต้นทุน: คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้น

SWOT:

 • ข้อได้เปรียบ: ตลาดกว้างขวางในงานสร้างคอนเทนต์และการพัฒนาเว็บไซต์
 • ข้อเสีย: การแข่งขันรุนแรงจากผู้อื่นที่มีความรู้ในด้านนี้
 • โอกาส: ความต้องการในการสร้างเว็บไซต์และคอนเทนต์คุณภาพ
 • อุปสรรค: การสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า

กลยุทธ์:

 • การตลาด: การโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคม, สร้างผลงานและรีวิวจากลูกค้า
 • สร้างความแตกต่าง: คุณภาพและความคล่องตัวในการสร้างคอนเทนต์
 • ราคาขาย: ราคาตามขอบเขตงบประมาณของลูกค้า

มีงบ 5000 ลงทุนอะไรดี หากคุณสามารถเลือกธุรกิจที่เข้ากับความสามารถและความคาดหวังของคุณ และมีกลยุทธ์การตลาดและการบริการที่ดี ๆ คุณสามารถสร้างธุรกิจเริ่มต้นด้วยงบประมาณ 5000 บาทได้สำเร็จแน่นอน อย่าลืมวิเคราะห์ SWOT และจัดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจเพื่อเติมเต็มโอกาสและลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ