ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี 2567 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39

สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการตรวจสุขภาพฟรี  สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคต่างๆ โดยมีรายการตรวจดังนี้:

 1. ตรวจคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test)
 2. ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
 3. ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจปัสสาวะ (UA)
 6. ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจการทำงานของไต (Cr และ eGFR)
 8. ตรวจไขมันในเลือด (Total cholesterol & HDL cholesterol)
 9. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBsAg)
 10. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear และ Via)
 11. ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์
 12. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (FIT TEST)
 13. เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

การตรวจสุขภาพนี้จะจัดทำที่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้ยังมีบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม ซึ่งจะให้บริการทำฟันฟรีภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี รวมถึงการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องหยุดงานหรือเดินทางไปโรงพยาบาล

การเข้าถึงบริการและประโยชน์ที่ได้รับ

การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพฟรีนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การเข้าถึงบริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานประกันสังคมยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SSO Plus+ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมบริการต่างๆ ของประกันสังคมไว้ในที่เดียว ทำให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบ ลงทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง และขอรับสิทธิประโยชน์ได้ง่ายดาย

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการดูแลและป้องกันสุขภาพ โดยเฉพาะในการค้นหาโรคที่อาจไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น เช่น มะเร็งปากมดลูก หรือโรคทางสายตา การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้เร็วขึ้น และเริ่มการรักษาในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถลดความรุนแรงและค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาว

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

นอกจากการตรวจสุขภาพแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคผ่านการให้ความรู้และการสอนวิธีการตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง เช่น การตรวจเต้านม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ

สรุป ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี 2567

โครงการตรวจสุขภาพฟรีของสำนักงานประกันสังคมเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและการป้องกันโรคต่างๆ การเข้าถึงบริการที่สะดวกและครอบคลุมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพที่ดี แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคในระยะยาว และเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมโดยรวม

 

สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ออนไลน์ที่นี่เลย