ประกันภัยข้าว ธกส. จ่ายสินไหมทดแทนจากอุกภัย 1.91 ล้านรายการ กว่า 448 ล้านบาท

ธ.ก.ส. ร่วมสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา เผยเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 1.91 ล้านรายการ จ่ายค่าสินไหมทดแทนกว่า 448 ล้านบาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันการเงินชุมชนท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมมอบสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 และถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้เอาประกันภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ประกันภัยข้าว ธกส

และเป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยธรรมชาติไปได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยผลผลิต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองความเสียหายในการเพาะปลูกข้าวนาปีในรอบถัดไป

โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 1.91 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน 26.75 ล้านไร่ และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 448.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น BAAC INSURE สำหรับการตรวจสอบข้อมูลการเอาประกันภัยหรือการเลือกซื้อประกันภัยเพิ่มเติม และแอปพลิเคชั่นมะลิซ้อน สำหรับการบันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยฯ ให้สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วย

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด