ประกันชั้น 1 2 3 ต่างกันอย่างไร ? ข้อรู้ก่อนซื้อประกันแต่ละชั้นคุ้มครองต่างกันอย่างไร ?

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ แต่เพื่อรับความคุ้มครองมากขึ้น การซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม เป็นการช่วยวางแผนเพื่อกระจายความเสี่ยง และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัย แล้วประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีกี่ประเภท ประกันชั้น 1 2 3 ต่างกันอย่างไร ควรเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์แบบไหนให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มครอง และครอบคลุมค่าเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถ

สำหรับการคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น แบ่งความคุ้มครองของประกันตามเอกสารกรมธรรม์ ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 หรือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยเฉพาะ แบบประกัน 2 พลัส (2+) และแบบประกัน 3 พลัส (3+)

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับตัวแทนนายหน้าที่จะช่วยดูแลคุณเป็นอย่างดีได้ที่นี่

9 เคล็ดลับซื้อประกันภัยรยนต์ราคาถูก ได้บริการดีมีประสิทธิภาพ

ประกันชั้น 1 2 3 ต่างกันอย่างไร ให้ความคุ้มครองครอบคลุมอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ประกันภัยชั้น 1 เป็นที่นิยมมากที่สุด แต่ราคาเบี้ยจ่ายต่อปีก็สูงสุดเช่นกัน ให้ความคุ้มครองสูงสุดและครอบคลุมทุกกรณีเมื่อเทียบกับกรมธรรม์ภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นครอบคลุมสำหรับยานพาหนะของทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 3 หมวดการคุ้มครอง ดังนี้

  • รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลในรถ และบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ สูญหาย และไฟไหม้
  • ให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการชนแบบไร้คู่กรณี เช่น ถอยรถชนต้นไม้ รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้า

เหมาะกับใคร: เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี เหมาะสำหรับรถยนต์คันใหม่ มือใหม่หัดขับที่ยังไม่เชี่ยวชาญมากนัก

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองชีวิต การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย หากเกิดอุบัติเหตุรถชน กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด ทางคู่กรณีจะได้รับการซ่อมจากทางประกันรถยนต์ประเภท 2 ที่ทำอยู่ แต่ผู้เอาประกันต้องออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมเอง รวมถึงให้ความคุ้มครองในกรณีรถยนต์สูญหาย และเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย

เหมาะกับใคร: เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 15 ปี รถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ขับ เหมาะสำหรับคนที่ขับรถชำนาญ มีประสบการณ์ มีวินัยในการขับขี่

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด โดยความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ ไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุทางธรรมชาติ ไม่คุ้มครองค่าเสียหายรถยนต์ และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยในทุกกรณี (ยกเว้นจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกัน) หากมีค่าซ่อมรถจะต้องจ่ายเอง

เหมาะกับใคร: เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 30 ปี เหมาะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญในการขับขี่ ใช้รถไม่บ่อย รถยนต์สภาพเก่า รถยนต์ที่แทบจะไม่ใช้งาน และจอดอยู่ในสถานที่ปลอดภัย

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับตัวแทนนายหน้าที่จะช่วยดูแลคุณเป็นอย่างดีได้ที่นี่

9 เคล็ดลับซื้อประกันภัยรยนต์ราคาถูก ได้บริการดีมีประสิทธิภาพ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 4 มีค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด และมีความคุ้มครองที่ไม่มากนัก ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยมีวงเงินอยู่ที่ 100,000 บาท หากความเสียหายสูงกว่าวงเงินดังกล่าว ก็จะต้องจ่ายส่วนต่างเอง ไม่รวมการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อบุคคลภายนอกเหมือนกับประกันชั้น 3 และไม่คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้

เหมาะกับใคร: เหมาะสำหรับรถยนต์ที่ใช้ขับขี่ในระยะทางไม่ไกล หรือแทบไม่ค่อยได้ใช้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าเบี้ยรองลงมาจากประกันชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

เป็นประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 2 โดยราคาเบี้ยประกันสูงขึ้นมาเล็กน้อยจากประเภท 2 แต่เพิ่มความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และต้องมีคู่กรณีเท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ถอยชนกระถางต้นไม้  ชนฟุตบาท รวมถึงให้ความคุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

เหมาะกับใคร: เหมาะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญในการขับขี่ หรือชำนาญเส้นทางนั้นๆ อยากประหยัดค่าเบี้ยประกัน แต่ยังได้รับความคุ้มครองที่ใกล้เคียงประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายแบบประกันภัยชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ในกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันและผู้โดยสาร แต่ไม่ได้รับคุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

เหมาะกับใคร: เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน หรือรถที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

ซื้อประกันภัยรถยนต์กับตัวแทนนายหน้าที่จะช่วยดูแลคุณเป็นอย่างดีได้ที่นี่

9 เคล็ดลับซื้อประกันภัยรยนต์ราคาถูก ได้บริการดีมีประสิทธิภาพ ประกันชั้น 1 2 3 ต่างกันอย่างไร

อยากทำประกัน อันดับแรกเช็คก่อนเลยว่ารถยนต์ของคุณมีอายุเท่าไหร่ ความสามารถในการขับขี่ของตนเองเป็นอย่างไร เพราะประกันภัยของแต่ละบริษัท แต่ละประเภท ย่อมมีเงื่อนไขอายุรถยนต์แตกต่างกัน รวมถึงให้ความคุ้มครองอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ การเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทไหนก็ตาม ควรเลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน พิจารณาถึงความคุ้มครองอันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับ ก็จะถือเป็นการจ่ายที่คุ้มค่า