บริหารสินทรัพย์อารีย์ ธนาคารออมสิน แก้ปัญหาหนี้เสีย  4.5 หมื่นล้านบาท

สถานการณ์หนี้เสียในประเทศไทย ในปัจจุบัน ปัญหาหนี้เสีย (NPL) เป็นปัญหาที่สำคัญในเศรษฐกิจไทย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงสินเชื่อและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีย์ (ARI-AMC) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสีย ธนาคารออมสินได้ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด (ARI-AMC) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนเท่ากันที่ 50% โดยในเฟสแรกจะรับโอนหนี้จากธนาคารออมสินกว่า 5 แสนบัญชี วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถจัดการได้กว่า 70-80% และมีแผนขยายการรับโอนหนี้จากสถาบันการเงินของรัฐแห่งอื่นๆ ในต้นปี 2568

วัตถุประสงค์และแนวทางการแก้หนี้ การจัดตั้ง ARI-AMC มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาหนี้เสีย ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หรือไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสหลุดพ้นจากการเป็นผู้เสียประวัติทางเครดิต และกลับมามีสถานะปกติ สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ของประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินงาน หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว ARI-AMC จะยื่นขอขึ้นทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคาดว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2567 จะสามารถรับซื้อหนี้จากธนาคารออมสินได้ โดยจะเริ่มจากการโอนหนี้ธนาคารออมสิน ซึ่งมี 5 แสนบัญชี มูลหนี้ 4.5 หมื่นล้านบาท การรับซื้อหนี้จะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย รวมถึงการปรับลดเงินต้นและดอกเบี้ยให้เหมาะสม

เป้าหมายและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินการของ ARI-AMC คาดว่าจะสามารถจัดการกับหนี้เสียได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้สามารถกลับมามีสถานะการชำระหนี้ปกติ ลดปัญหาหนี้เสียในระบบการเงิน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้อย่างแท้จริง

การบริหารจัดการหนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด จะรับซื้อหนี้รายย่อย เอสเอ็มอี บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดที่มีสถานะเป็นหนี้สูญ โดยมียอดหนี้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ที่ยังไม่ดำเนินคดี และดำเนินคดีแล้วที่ยังมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การรับซื้อหนี้ในราคายุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ลูกหนี้ จะสอดคล้องจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

สรุปและการแนะนำ การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด โดยธนาคารออมสินและ BAM เป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถกลับมามีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ลดภาระหนี้เสียในระบบการเงิน และส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์