ธนาคารออมสินเปิด Non-Bank การปฏิวัติการเงินเพื่อสังคมไทย

ในยุคที่ปัญหาหนี้สินและการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของประชาชน, ธนาคารออมสินได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ยั่งยืนและเป็นธรรมให้กับสังคมไทย ด้วยการเปิดตัวธุรกิจนอนแบงก์และการดำเนินภารกิจ CSV (Creative Social Value), ธนาคารได้แสดงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนที่มีเครดิตต่ำหรือไม่มีเครดิต และสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านการทำธุรกิจ.

ธนาคารออมสินเปิด Non-Bank การเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรม

นายวิทัย รัตนากร, ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, ได้เปิดเผยในงาน GSB Forum 2023 ว่าธนาคารอยู่ในขั้นตอนของการขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดตัวธุรกิจนอนแบงก์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินปกติได้ มีโอกาสกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการเงินที่เท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม.

ภารกิจ CSV: การสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านการทำธุรกิจ

ภารกิจ CSV ของธนาคารออมสินเป็นการนำปัญหาเชิงสังคมเข้ามาในทุกมิติของการทำธุรกิจ นายวิทัยได้กล่าวในงานสัมมนา GSB Forum 2023 ว่าธนาคารมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรธุรกิจที่สร้างคุณค่าสังคม โดยการช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 17 ล้านคน และคาดว่าจะมีกำไรปีนี้สูงถึง 3.3 หมื่นล้านบาท การดำเนินการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความยั่งยืนทางสังคม แต่ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว.

การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและการให้ความรู้ทางการเงิน

การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนและการให้สินเชื่อที่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสร้างความยั่งยืนในชุมชน.

ผ่านการเปิดตัวธุรกิจนอนแบงก์และการดำเนินภารกิจ CSV, ธนาคารออมสินได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในสังคมไทย การดำเนินการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว.

สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ออนไลน์ที่นี่เลย