ทําฟันประกันสังคมไม่ต้องสํารองจ่าย คืออะไร

ทำฟันประกันสังคม คือการใช้สิทธิของผู้ประกันตนในการเข้ารับบริการทางทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายใน คลินิกทันตกรรม และสถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเอาไว้ โดยการใช้สิทธิทางทันตกรรมสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น รพ. ต้นสังกัดของคุณเท่านั้น

ทําฟันประกันสังคมไม่ต้องสํารองจ่าย ทำอะไรได้บ้าง

ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ด้วยสิทธิประกันสังคม จะเบิกค่าใช้จ่ายจากงบก้อนเดียวกันคือ 900 บ./ปี

ประกันสังคมทำฟันปลอม

ให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิกฟันฟลอมภายในเวลา 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บ.
ฟันปลอมจำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บ.

2. ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของทําฟันประกันสังคมไม่ต้องสํารองจ่ายปี 2566

หากคุณเข้ามาใช้สิทธิขูดหินปูนประกันสังคม อุดฟันประกันสังคม หรือถอนฟันประกันสังคม  คุณสามารถเบิกได้ 900 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มเติม

ในกรณีที่คุณเข้ามาใช้สิทธิทำฟันปลอมประกันสังคม คุณจะต้องสำรองจ่ายเงินก่อน และยื่นเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อขอรับประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการตามระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

เอกสารที่ต้องใช้ยืนขอรับผลประโยชน์กรณีทันตกรรมมีดังนี้

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
ใบรับรองแพทย์
ใบเสร็จรับเงิน
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ
เวชระเบียนของทันตแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)
สำนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

สามารถใช้สิทธิประกันสังคมทันตกรรมได้ที่ไหนบ้าง

คุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคมทันตกรรมได้ที่คลินิกทันตกรรม และสถานพยาบาลทุกที่ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น รพ. ต้นสังกัดเท่านั้น
จปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรมถึง 3,000 กว่าคลินิกทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการเบิกทำฟันประกันสังคม แบบไม่ต้องสำรองจ่าย หากคุณไม่แน่ใจคุณสามารถสอบถามโดยตรงกับคลินิกทันตกรรมที่คุณอยากเข้าไปใช้สิทธิเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทำฟันประกันสังคม 900 ไม่ต้องสำรองจ่าย

1. จัดฟันใช้ประกันสังคมได้ไหม

จัดฟันไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้ ยกเว้นในขั้นตอนเคลียร์ช่องปาก หากคุณยังไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม และมีรายการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือ ผ่าฟันคุด คุณสามารถเบิกได้ 900 บาทต่อปี

2. ประกันสังคมรักษารากฟันได้ไหม

ประกันสังคมไม่สามารถเบิกค่ารักษารากฟันได้

3. ประกันสังคมทำฟันได้กี่ครั้ง

สิทธิประกันสังคมในการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด สามารถเบิกได้ 900 บ.ต่อปี ส่วนฟันปลอมจะเบิกได้ทุก 5 ปี

4. ใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลย ใช้แค่บัตรประชาชนสำหรับให้เจ้าหน้าที่ของเราเช็คสิทธิประกันสังคมในระบบของสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

5. กรณีเบิกค่าทำฟันประกันสังคม ต้องทำอย่างไร

สำหรับรายการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด คุณสามารถเบิกค่ารักษาได้ 900 บ. โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย หากมีส่วนต่างค่อยชำระเพิ่มเติม
ส่วนกรณีฟันปลอมคุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นไปยังสำนักงานประกันสังคม

6. เราต้องทำเรื่องเบิกค่ารักษาฟันภายในเวลากี่วัน

กรณีฟันปลอมคุณต้องส่งเอกสารภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ปรากฎในใบรับรองแพทย์ของคุณ

7. ธนาคารที่ผู้ประกันตนสามารถรับค่ารักษาคืนได้มีอะไรบ้าง

รายละเอียดขอสินเชื่อปลดหนี้มนุษย์เงินเดือน ลงทะเบียนที่นี่

คุณสามารถใช้สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ของ 11 ธนาคารดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
ธนาคาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

8. เช็คสิทธิประกันสังคมทันตกรรมของตนเองอย่างไร

คุณสามารถเช็คสิทธิประกันสังคมได้ที่ website ประกันสังคม https://www.sso.go.th/ หรือแอปพลิเคชั่น SSO CONNECT