บูชาเครื่องราง มูเตลู ค้าขายร่ำรวย หน้าที่การงานเติบโต โชคลาภไหลมาเทมา ได้ที่นี่

พญานาคกับคนไทยมีความเกี่ยวข้องกันมาช้านาน และอยู่ในชีวิตของคนไทยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การบูชาพญานาคเพื่อขออำนาจ โชคลาภ บารมี  การนำรูปปั้นพญานาคไปประกอบเป็นงานสถาปัตยกรรม ดังเช่น การนำไปประดับวัดวาอาราม อาคารที่ประทับของกษัตริย์ เพราะมีความเชื่อว่า นาคควรคู่กับสถาบันอันสูงส่ง เช่น บันไดทางขึ้นของพระธาตุดอยสุเทพจะมีพญานาคทอดยาวอยู่สองข้าง เราเรียกนาคที่ทอดตัวตรงบันไดว่า นาคสะดุ้ง หรือ ป้านลมหลังคาโบสถ์ที่เรียกกันว่า นาคลำยอง เป็นต้น และที่ทำให้ตำนานพญานาคได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น นั่นคือ ละครเรื่องนาคี ที่แสดงถึงเรื่องราวความรักระหว่างพญานาคและมนุษย์

จะเห็นได้ว่า พญานาคมีความเกี่ยวพันกับคนไทยอย่างแยกไม่ออก ในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของพญานาค นามว่า ท้าววิรูปักโขนาคราช เจ้าแห่งพญานาคทั้งปวง

พญานาคนั้นมีอยู่ 4 ตระกูลด้วยกัน คือ ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง ,ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ ,ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง และ ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว 

ตระกูลวิรูปักษ์ เป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุด ท่านวิรูปักโขนาคราช เทพนาคราชคู่พระทัยของท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้ทรงเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบัน เนื่องจากได้ฟังธรรมจากพระโคดมและทรงบำเพ็ญเพียร เมื่อท้าววิรูปักษ์องค์เดิมสิ้นอายุขัยแล้ว

บูชาเครื่องราง มูเตลู ค้าขายร่ำรวย หน้าที่การงานเติบโต โชคลาภไหลมาเทมา ได้ที่นี่

ท่านจึงได้รับโองการจากท้าวสักกะเทวราช ให้มาเป็นเจ้าแห่งโลกบาลทั้ง 4 และถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วย ท่านปกครองในทิศปัจจิม (ทิศตะวันตก) ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา

ท่านวิรูปักโขนาคราช มีพระชายา ชื่อ พระนางนพเกตุนาคินีมหาเทวี ซึ่งเป็นคู่บุญของท่านมาทุกชาติ ท่านวิรูปักโขนาคราชทรงมีฤทธิ์และบุญญานุภาพมาก บุตรที่เกิดจากท่าน แต่ละองค์จะมีฤทธิ์ มียศและอานุภาพมาก โดยพระราชโอรสและราชธิดาในพระองค์นั้นมีอยู่ 19 พระองค์ และเป็นจุติเทพทั้งหมด พระองค์ทรงปกครองเทพนครด้วยความเป็นธรรม ยังความผาสุกแก่บรรดาเทพผู้เป็นบริวารตลอดมา

นอกจากนี้พระองค์ท่านวิรูปักโขนาคราชยังดำรงตำแหน่งอธิบดีปกครองหมู่นาคด้วย ซึ่งพญานาคนั้นมีฤทธิ์มาก จะแปลงกายเป็นเทวดา เป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นๆก็ได้ แต่หากมีการสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค นอนหลับ ไร้สติ และตายก็จะกลายร่างเป็นพญานาคดังเดิม

ท่านวิรูปักโขนาคราชนั้นจะมีสีทองทั้งองค์แต่ดวงตาของท่านจะมีสีขาวอมฟ้าคล้ายตาของมนุษย์ อันที่จริงแล้วพญานาคก็มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อย ดังเช่นในบทสวดมนต์ขันธปริตร (บทสวด 7 ตำนาน) ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานให้สวด เนื่องจากมีพระภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าตรัสว่าบทสวดนี้คือการแผ่เมตตาไปยังพญานาคทั้ง 4 ตระกูล ไล่ตั้งแต่ตระกูลวิรูปักษ์ไปจนถึงตระกูลกัณหาโคตรมะ จะช่วยป้องกันภัยจากการถูกสัตว์มีพิษทำร้ายได้

ทั้งหมดนี้คือประวัติความเป็นมาของท่านวิรูปักโขนาคราช พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ ที่มีฤทธิ์ อานุภาพและความเมตตาอย่างมาก หากใครบูชาท่านด้วยใจบริสุทธิ์จะเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตและประสบพบแต่โชคลาภ เงินทอง เพราะตามประวัติท่านเป็นพญานาคราชที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพนั่นเอง


อาร์ท อังกอร์ ได้ขยายสายการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจในงานประติมากรรม หล่อโลหะ ทองเหลือง สัมฤทธิ์โดยคัดเลือกผลงานฝีมือของคนไทยที่มีความสามารถในรูปแบบของงานปั้นที่มีชื่อเสียงและความสวยงามเป็นที่สุด จากประติมากรรมแกะสลักหินสู่ประติมากรรมหล่อโลหะเพื่อผลงานออกแบบสู่ความเป็นที่1 ด้านพุทธศิลป์จึงได้ทำการจัดสร้าง

บูชาเครื่องราง มูเตลู ค้าขายร่ำรวย หน้าที่การงานเติบโต โชคลาภไหลมาเทมา ได้ที่นี่

“ท้าววิรูปักโขนาคราช” เจ้าแห่งพญานาคา ประทับบนบัลลังก์นาค4 ตระกูล พญานาคผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบทสวด และเป็นใหญ่กว่านาคใด ๆทั้งปวง ผลงานการออกแบบและการหล่อโลหะที่ยาวนาน เพื่อให้ได้ผลงานอันประณีต ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาตรฐานของ Solutions Art Angkor

เพื่อสมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์และบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิที่พักสงฆ์ ณ วัดทอง จรัญสนิทวงศ์46 โดยนิมนต์พระคุณเจ้า พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติติชอบ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี เจ้าอาวาสแห่งวัดทอง พร้อมด้วยอักขระพิเศษจากครูบากฤษณะ อัญเชิญญาณบารมีหลวงปู่คำพันธ์เป็นปฐม ประทับตรายันต์สมปรารถนาและมวลสารอื่นๆอีกมากมาย ในพิธีพุทธาภิเษก วันที่ 24 พฤศจิกายน ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ถูกต้องตามแบบฉบับโบราณประเพณี

บูชาเครื่องราง มูเตลู ค้าขายร่ำรวย หน้าที่การงานเติบโต โชคลาภไหลมาเทมา ได้ที่นี่

“ท้าววิรูปักโขนาคราช”

จัดสร้างโดย : อาร์ท อังกอร์

ศิลปิน : เพาะช่าง

ขนาด : ความกว้าง 14 นิ้ว สูง 19 นิ้ว

เทคนิค : งานทองเหลือง

จำนวนจัดสร้าง : 199 องค์

ราคา 15,900 บาท

เปิดจองตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้

พิเศษ!! ฟรีค่าจัดส่งมาตรฐานระดับสากล