ตรวจสอบสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ธนาคารออมสินมหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ออมสินร่วมแก้หนี้ งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่ https://www.bot.or.th/dmed/Status

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการสำหรับ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ได้ที่นี่ โดยรหัสติดตามสถานะหมายถึงรหัสที่ท่านได้รับทาง SMS ที่ท่านระบุจากการลงทะเบียนในมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ หากท่านลืมรหัสติดตามสถานะ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อรับรหัสใหม่

ตรวจสอบสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนลงทะเบียนแก้นี้ได้ที่นี่ https://www.bot.or.th/dmed/

กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย อย่างต่อเนื่อง ตรงจุด และทันการณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการสภาพคล่องเพิ่มเติมสาหรับการ ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต เนื่องจากรายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ซึ่งมีสถาบันการเงิน/ผู้ให้บริการทางการเงิน ภาคเอกชนและภาครัฐ (SFIs) กว่า 60 แห่ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม @ BOT อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือโทร. 1115

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด