สรุปช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขมีอะไรบ้าง

สรุปช้อปดีมีคืน 2566

การจ่ายภาษี ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในประเทศไทยที่ต้องจ่ายภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ทางภาครัฐนำไปปรับปรุงประเทศนอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า และนำค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาลดหย่อนภาษีได้ หนึ่งในนั้นคือ “โครงการช้อปดีมีคืน” หรือ ค่าลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน ที่สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้สำหรับค่าสินค้าหรือค่าบริการต่าง ๆ ภายในประเทศ ตัวช่วยลดหย่อนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีเงินได้ในทุก ๆ ปี ซึ่งในแต่ละปีโครงการช้อปดีมีคืน มีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์โครงการแตกต่างกันออกไป โดยในปี 2566 นี้มีเงื่อนไขอะไรที่ควรรู้

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนปีไหน ?

ล่าสุดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบสำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทย ที่กำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงด้วยวงเงินลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาทต่อคน

ช้อปดี มีคืน 2566 เริ่มวันไหน ช้อปได้เท่าไร?

บัตร เคทีซี พราว

สามารถเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 46 วัน และนำไปใช้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี 2567 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 โดยช้อปดีมีคืนในครั้งนี้จะได้รับส่วนของค่าลดหย่อนภาษีที่มากขึ้น จากเดิมคือ 30,000 บาท เพิ่มเป็น 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น

การซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าทั่วไปที่ใช้ใบกำกับภาษีเป็นกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) นำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท
การซื้อสินค้าและบริการ ที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) นำมาลดหย่อนได้เพิ่มอีก 10,000 บาท

ช้อปดี มีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง?

สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน ล่าสุดเงื่อนไขในการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจะเหมือนในปีที่ผ่าน ๆ มา คือต้องเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ผู้ประกอบการทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไปที่มีการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบและสินค้ากลุ่ม OTOP บริการเติมน้ำมัน รวมถึงหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และ E-Book ทุกประเภท

สินค้า/บริการใดบ้าง ที่ไม่เข้ามาตรการช้อปดีมีคืน

 • สุรา เบียร์ ไวน์
 • ยาสูบ บุหรี่
 • ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ
 • ค่าบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าบริการที่มีข้อตกลงให้บริการระยะยาว
 • ค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์ รวมถึงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าเบี้ยประกัน
 • ทองคำแท่ง
 • ค่ารักษาพยาบาล หรือทำศัลยกรรม
 • เนื้อสัตว์สด หรือผลไม้สด

อยากใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

สิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีกับโครงการช้อปดีมีคืน คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งในใบกำกับภาษีนั้นจะมีข้อความระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการที่ต้องการยื่นสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ดังนั้นเมื่อทำการช้อปปิ้งสินค้าหรือบริการทุกครั้งต้องไม่ลืมขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี โดยแบ่งตามประเภทการซื้อสินค้าได้ดังนี้

สินค้าและบริการทั่วไป

ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบุข้อมูลผู้ขายและข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ทำรายการ รายการที่ซื้อและจำนวนเงิน ที่ซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ (ใช้ใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)

หนังสือหรือ E-Book

ใช้ใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุข้อมูลผู้ขายและข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ทำรายการ รายการที่ซื้อและจำนวนเงิน (ใช้ใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)

สินค้า OTOP

ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุข้อมูลผู้ขายและข้อมูลผู้ซื้อ รวมถึงวันที่ทำรายการ รายการสินค้า OTOP ที่ซื้อและระบุว่าสินค้านั้นเป็นสินค้า OTOP หรือประทับตรายางที่มีชื่อการค้า หรือเครื่องหมายที่ระบุข้อความว่าสินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ไว้บนใบเสร็จและจำนวนเงิน (ใช้ใบกำกับภาษีได้ทั้งแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)

หากซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินได้แต่ต้องมีข้อมูลที่ระบุในใบเสร็จรับเงินที่ครบถ้วนดังนี้

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
 • ชื่อหรือชื่อร้านของผู้ขาย
 • เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
 • ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า
 • รายการสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน และราคาสินค้าแต่ละชนิด
 • จำนวนเงินยอดรวมทั้งหมด

*ในการใช้สิทธิสามารถนำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบเสร็จรับเงิน รวมกันหลาย ๆ ใบ เพื่อใช้ยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องเข้าตามเงื่อนไขช้อปดีมีคืนที่กำหนด

สำหรับโครงการช้อปดีมีคืนเป็นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อนำไปใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งไม่สามารถนำไปขอรับเป็นเงินสดคืนที่ร้านค้าได้ และถึงแม้ขณะนี้เศรษฐกิจไทยได้ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่โครงการช้อปดีมีคืนถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

ช้อปสินค้าช้อปดีมีคืนด้วยบัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต KTC CASH BACK PLATINUM MASTERCARD

นอกจากประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีของโครงการช้อปดีมีคืน 2566 ที่จะช่วยให้ประชาชนจ่ายภาษีได้น้อยลงแล้ว โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีแบบนี้ใครที่กำลังเตรียมช้อปสินค้าหรือเลือกใช้บริการต่าง ๆ และอยากใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืน สามารถเลือกซื้อสินค้า-บริการจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าตามเงื่อนไข และนำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบมายื่นใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี 2567 ได้อีกด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้าพร้อมใช้จ่ายได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยบัตรเครดิต KTC ที่มีสิทธิประโยชน์มากมายให้เลือกซื้อสินค้าได้ตามที่ต้องการ ได้ลดหย่อนภาษี, คะแนนสะสม และโปรโมชั่นส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำอีกมากมาย เพื่อให้ทุกการใช้จ่ายของคุณเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น เรียกได้ว่าได้ทั้งคะแนนได้ทั้งการลดหย่อนภาษี ตอบโจทย์การช้อปปิ้งแบบสุด ๆ อย่างแน่นอน