เช็คสิทธิ์ !! ค่าตัดอ้อย 120 ปี 66/67 ข่าวเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยล่าสุด

การสนับสนุนการตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5

ในการตอบสนองต่อปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อย รัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการสำคัญโดยอนุมัติงบประมาณ 7,990.60 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาล โดยจะจ่ายเงินสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในอัตรา 120 บาทต่อตัน เริ่มจ่ายเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567

ความสำคัญของการตัดอ้อยสด

การตัดอ้อยสดเป็นวิธีการที่ช่วยลดการเผาอ้อย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่การเกษตร การสนับสนุนนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเกษตรของชาวไร่อ้อย จากการเผาอ้อยเป็นการตัดอ้อยสดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาอ้อย

การเผาอ้อยเป็นวิธีการที่เกษตรกรใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และเตรียมการเก็บเกี่ยวอ้อย แต่วิธีนี้กลับก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมากจนสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและเข้าถึงปอดได้ลึก ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหอบหืด โรคปอด และผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ฝุ่น PM2.5 ยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การเผาอ้อยทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และสารมลพิษอื่นๆ ลงสู่บรรยากาศ

วัตถุประสงค์และการดำเนินการของมาตรการ

มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่การเกษตร โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้วิธีการตัดอ้อยสดซึ่งไม่ก่อให้เกิดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ความท้าทายและโอกาส

แม้ว่ามาตรการนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แต่ก็ยังมีความท้าทายในการดำเนินการ โดยเฉพาะในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยมีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

เงื่อนไขผู้ได้รับเงินสนับสนุนค่าตัดอ้อย 120 ปี 66/67

  1. ผู้ปลูกอ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานน้ำตาล: การได้รับเงินสนับสนุนนี้จำกัดเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดและส่งไปยังโรงงานน้ำตาล ไม่รวมถึงผู้ที่เผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว
  2. การลงทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย: เกษตรกรต้องลงทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
  3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ: ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการที่รัฐบาลกำหนด

เงินอ้อยสด 120 เข้าวันไหน กำหนดการจ่ายเงินค่าตัดอ้อย

  • เริ่มจ่ายเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567: การจ่ายเงินสนับสนุนจะเริ่มต้นในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวไร่อ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2565/66

การสนับสนุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการของรัฐบาลในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อย และเป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย.


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์