สรุปเงื่อนไข กู้เงินด่วนสินเชื่อไชโย ไม่ต้องผ่อน 2 เดือนแรก สินเชื่อรถเก๋ง กระบะ รถตู้

 

กู้เงินด่วนสินเชื่อไชโย ขอสินเชื่อสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง กระบะ รถตู้ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

– บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปี (ณ วันที่มาขอสินเชื่อ)

– มีรายได้สุทธิเพียงพอต่อการจ่ายค่างวด
– มีรถเก๋ง กระบะ รถตู้เป็นของตัวเอง  อายุรถไม่เกิน 23 ปี

เอกสารใช้ประกอบการสมัคร

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนรถเก๋ง หรือกระบะ หรือรถตู้ตัวจริง

ประเภทรถยนต์ที่ขอกู้เงินด่วนสินเชื่อไชโยได้

1. รับรถเก๋ง กระบะ รถตู้ทุกประเภท และอายุรถไม่เกิน 23 ปี

2. วงเงินสูงสุด 700,000 บาท โดยยอดอนุมัติขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่นรถ ปีที่ผลิตรถ

3. ระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง กระบะ รถตู้ สูงสุดนาน 60 เดือน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ง่าย ได้เงินเลยไม่เกิน 1 ชั่วโมง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อไชโย

ลดต้น ลดดอก

โปรโมทชั่น สิทธิประโยชน์

พิเศษสุด ได้สิทธิ์พักผ่อน 2 เดือน ตั้งแต่วันทำสัญญาทันที และเริ่มชำระในงวดเดือนที่ 2
ไม่บังคับซื้อประกันชีวิต แถมฟรี ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ ให้กับลูกค้าทุกราย เพื่อไม่ให้เป็นภาระคนข้างหลัง

ช่องทางการชำระเงินกู้

สินเชื่อไชโย SCB

ช่องทางในการชำระ มีดังนี้
1. ชำระได้ที่สาขาเงินไชโยทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น 7-11 , Big C , Tesco
3. ชำระเงินผ่านช่องทาง แอปพลิเคชั่น เงินไชโย
4. ชำระเงินผ่าน QR Code
5. ชำระเงินผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ และผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคาร

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็น ส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้าไชโย ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึง รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล ภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทไชโยฯ

สรุปเงื่อนไข กู้เงินด่วนสินเชื่อไชโย ไม่ต้องผ่อน 2 เดือนแรก สินเชื่อรถเก๋ง กระบะ รถตู้