เจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารบริษัท ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนธุรกิจด้านดิจิตอลเป็นอย่างดี ยิ่งผู้ที่มีโอกาสเรียนหลักสูตรด้านการบริหารด้วยแล้ว การที่เข้าใจและสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงมือทำในอนาคตด้วยแล้ว ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อวันที่ 10 พฤษจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้รับเชิญไปร่วมบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตร Exclutive MBA ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ Digital Marketing Strategy

3 ประเด็นหลักที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจในการนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิตอล มีดังนี้

1.ต้องเข้าใจ Business Model ก่อนวางแผนปฏิติบัติ

การเข้าใจ Business Model เป็นภาพจิ๊กซอภาพกว้างที่ทางผู้บริหารต้องมองเห็นและเข้าใจว่า ภายใหญ่ของการวางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิตอลนั้นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง

การนำ Business Model Canvas หรือ BMC มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ดิจิตอล ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้บริหารต้องเข้าใจจิ๊กซอทั้ง 9 ส่วนว่าต้องทำอะไร ทำกับใคร ทำอย่างไร และ ทำเมื่อไหร่

นักวางแผนกลยุทธ์คือ คนที่เห็นภาพใหญ่ และสามารถวางหมากเกมส์ธุรกิจบนกระดานให้สำเร็จก่อนลงมือทำจริง เช่นกัน การใช้ BMC มาวางแผนกลยุทธ์ดิจิตอล ก็จะทำให้เราชนะในเกมส์ธุรกิจออนไลน์ได้เช่นกัน

2.พื้นฐานหลักต้องสร้าง Content ได้เล่าเรื่องพัฒนา Strorytelling เป็น

การพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้บริหารต้องตระหนักให้มาก เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาแบรนด์คือการสร้าง Content ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมี Storytelling เล่าเรื่องให้มีความน่าสนใจ และ สร้าง Story doing ลงมือทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นในเชิงประจักษ์

ทักษะการทำคอนเทนต์จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่คือ เครื่องมือสื่อสาร ที่ตรงประสิทธิภาพที่สุดในการทำธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์

3.ความมั่นคงของธุรกิจอยู่ที่การจัดการ ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

ธุรกิจที่ไล่ล่าลูกค้าตลอดเวลา จะอยู่ไม่รอดเพราะท้ายที่สุดจะหมดแรงในการวิ่งหาลูกค้าใหม่ แต่ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าเก่า มีฐานข้อมูลลูกค้า นำมาวิเคราะห์ ความต้องการลูกค้า สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเหล่านั้น รวมทั้งรักษาสายสัมพันธ์ที่ดี ธุรกิจนั้นจะอยู่รอดและจะเติบโตได้ในระยะยาว

การเก็บข้อมูลลูกค้า การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ Big Data Analytic ในอนาคต ธุรกิจไหนที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้า ไม่มีระบบสมาชิกเก็บพฤติกรรมการซื้อสินค้า ไม่ทราบว่าซื้อเมื่อไหร่ ก็ไม่สามารถวางแผนขายครั้งต่อไปได้ ไม่มีการติตตามหรือบริการหลักการขาย ไม่นานช้าลูกค้าเหล่านี้ก็จะหนีหายไปอย่างแน่นอน

ผู้บริหารต้องเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของ Customers Data ให้มาก และควรลงทุนกับเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นประเภท “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย”

ขอขอบคุณ ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ให้เกียรติเชิญ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี จากสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไปร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา MBA มา ณ. โอกาสนี้ครับ

 

บริการอบรม ให้คำปรึกษา Digital Marketing & Brand Storytelling ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวการตลาดเจาะกลุ่มเด็ก Gen Z