กรณีศึกษา BCG โมเดลสวนส้มปรีชาฝาง จ.เชียงใหม่

สำนักข่าวไทยรัฐได้รายงานเรื่องเคล็ดลับสวนส้มปรีชา ต้นแบบธุรกิจบีซีจี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวนส้มปรีชาฝาง จ.เชียงใหม่ถือเป็นสวนตัวอย่างแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจโดยมีแนวความคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้หลัก BCG โมเดลที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต มีการสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยได้รับการสนับสนุน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส. มาโดยตลอดทำให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านและเปลี่ยนให้สวนส้มธรรมดากลายเป็นบริษัท ส้มปรีชาฝาง 1991 จำกัด

จุดเด่นของสวนส้มปรีชาฝางอยู่ที่การทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจมากว่า 30 ปีเพื่อให้ได้ส้มที่มีคุณภาพดีมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้เชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดจากพืชทดแทน การควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธีจนสามารถแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และรวมไปถึงการแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชาวสวนส้มจนนำไปสู่การปลูกส้มคุณภาพอย่างยั่งยืน

คุณณัฐพจน์ เชษฐาวัฒนานุกุลเจ้าของสวนส้มปรีชาฝางเล่าถึงพัฒนาการของกระบวนการผลิตส้มคุณภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่งมากว่า 30 ปีโดยมีทั้งห้องปฏิบัติการและทีมงานวิจัยพัฒนาที่มีการสำรวจและเก็บตัวอย่างโรคพืชและศัตรูพืชในแปลงส้มมาทดลองหาสาเหตุอยู่เสมอ มีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตส้มด้วยชุดตรวจสอบ GPO-TM KST ที่พัฒนาและรับรองโดยองค์การเภสัชกรรม

ซึ่งจากการวิจัยพัฒนาผลผลิตในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานจึงมีการนำมาสู่การผลิตส้มปลอดภัยที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีโดยผลผลิตจากสวนส้มปรีชาฝางได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร จากการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลัก BCG Model ทำให้ได้ส้มที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตและกลายเป็นส้มเกรดพรีเมียมที่มีราคาสูงกว่าส้มสวนอื่น

ปัจจุบันสวนส้มปรีชาฝางมีพื้นที่ในการทำวิจัยและพัฒนาส้มปลอดภัยกว่า 14 ไร่โดยมีแผนงานที่จะขยายพื้นที่การทำวิจัยรวมให้ได้กว่า 190 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการนำผลส้มสายน้ำผึ้งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และแยมส้มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่ได้

ในส่วนของงานด้านการตลาดสวนส้มปรีชาฝางเน้นการขายส่งเป็นหลักโดยทำการส่งให้ลูกค้าทั้งหมด 6 ตลาดขายส่งผลไม้ในประเทศ ได้แก่ ตลาดไท ปากคลองตลาด สี่แยกมหานาค ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา และตลาดศรีเมืองนอกจากนี้ทางสวนได้เริ่มต่อยอดไปสู่การขายออนไลน์เมื่อปี 2560 ทำให้ปี 2563 ที่มีการระบาดของโควิด ในช่วงล็อกดาวน์ทั่วประเทศทางสวนจึงไม่ต้องปรับตัวในการขายมากนัก

ด้วยคุณภาพผลผลิตระดับพรีเมียมที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้น มีความสด สะอาดและไร้สารตกค้างบวกกับการรับเคลมสินค้าในทุกกรณีและการสนับสนุนให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยกลุ่มแม่บ้าน ส้มจากสวนแห่งนี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/north/2643896

ประเด็นที่น่าสนใจจาก กรณีศึกษา BCG โมเดลสวนส้มปรีชา จ.เชียงใหม่

หลายคนมักมองว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ไม่ทำให้ใครร่ำรวย ทัศนคติต่ออาชีพนี้เป็นส่งที่ทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะไม่กลับไปสานต่ออาชีพนี้จากครอบครัว แต่จริง ๆ แล้วความคิดนี้ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด

ยังคงมีเกษตรกรหลายต่อหลายรายที่สามารถลืมตาอ้าปากได้จากการทำอาชีพนี้เพียงแค่พวกเขารู้วิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น

สวนส้มปรีชาฝางคืออีกหนึ่งตัวแทนเกษตรกรหลายรายที่ประสบความสำเร็จ โดยสิ่งที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จมีเหมือน ๆ กันคือการนำเอาองค์ความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ในการผลิตผลผลิตออกมา รวมถึงมีการต่อยอดค้นหาวิธีการที่จะทำให้ผลผลิตของพวกเขาออกมาอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นที่น่าสนใจของข่าวนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามหากคุณมีแนวความคิดที่ถูกต้อง มีความมุ่งมั่นพัฒนาอยู่เสมอและพร้อมจะต่อยอดในสิ่งที่คุณทำ คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับสูงได้ และอาชีพเกษตรกรหากคุณนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ หาทางต่อยอดและพัฒนาทั้งวิธีการและผลผลิตอยู่เสมอ อาชีพนี้ก็สามารถสร้างตัว สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน