โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก และมีความไดนามิคอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ 5 ปีหลังมานี้.. ทำให้เราจะเห็นว่าหลายแบรนด์ หลายธุรกิจ ต่างแทบเอาตัวไม่รอด บางรายถึงขั้นต้องโบกมือลาจากสารบบธุรกิจไปเลย