คริปโตเคอร์เรนซีหรือเงินสกุลดิจิทัล เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนที่กำลังเป็นก…