โครงการ สินเชื่อไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน ก้าวย่างสู่การปฏิวัติชีวิ…