ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุน่าลงทุนไหม ? ลงทุนเท่าไหร่? ต้องทำอย่างไรบ้าง? การเปิดศ…