มีเงินก้อน โปะหนี้หรือลงทุนเลือกอะไรก่อนดี การมีเงินออมสักก้อนในมือสร้างควา…