ธนาคารออมสินเปิดโครงการ ออมสินพักชำระหนี้เริ่ม 13 ต.ค.66 – 30 ธ.ค.66 …