เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taok…