เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai.com ร่วมกับ ZilingoAsiaMall.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่เน้นสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ความงาม และไลฟ์สไตล์ที่มาแรงที่สุดในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมการนำสินค้าเข้าสู่แพล็ตฟอร์ม ZilingoAsiaMall.com ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 30…