สินเชื่อเคหะออมสิน โอกาสทองในการเป็นเจ้าของบ้าน ผ่อนล้านละ 3,000 บาท/เดือน …