การบริหารลูกค้าหรือ CRM เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสามารถรักษาลูก…