การตลาดออนไลน์บน Facebook ยังคงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในระดับที่สูงมากเช่นเดิม แม้ว่าทาง Facebook เองจะมีการปรับลดและเปลี่ยนแปลงการมองเห็นรวมไปถึงรูปแบบในการลงโฆษณาไปมากกว่าสมัยก่อน แต่กระนั้นด้วยจำนวนบัญชีผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกหลายพันล้านบัญชีจึงทำให้เมื่อคนส่วนมากต้องการทำการตลาดออนไลน์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook ก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรก ๆอันดับ 1 ในใจของผู้คนตลอดมา การจะทำการตลาดออนไลน์ด้วยการลงโฆษณาใน Facebook ให้สำเร็จจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลาย คนเป็นอย่างมาก ว่าจะใช้วิธีการใดที่จะใช้งบลงทุนไม่สูงมากหากแต่สามารถสร้างยอดขายกลับมาได้อย่างงดงาม และเพื่อเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เรื่องดังกล่าว…