ธุรกิจเพ็ทช็อปเป็นจุดที่ใครก็เข้าถึงได้ง่ายละเริ่มทำได้ไม่ยาก  คู่แข่งมีอยู…