ค่ายไหทองคำ The Studio 7 ลำลูกค้าคลอง 7 ประจักษ์ชัย ไหทองคำ ขยายธุรกิจรุกตล…