บัตรเครดิต KTC ชี้กำลังซื้อคนไทยเพิ่มขึ้นหลังโควิด-19 บัตรเครดิตในปัจจุบันเ…